Αρχική Eπικαιρότητα Τριτοκοσμική η διαχείριση αποβλήτων στην Ελλάδα!

Τριτοκοσμική η διαχείριση αποβλήτων στην Ελλάδα!

Στο… κόκκινο παραμένει ο τομέας της διαχείρισης αποβλήτων, εξίσου σημαντικά είναι τα προβλήματα στις μονάδες επεξεργασίας λυμάτων, ενώ ζήτημα αποτελεί και η υποστελέχωση των επιθεωρητών Περιβάλλοντος, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση για την κατάσταση του περιβάλλοντος στην Ελλάδα που έδωσε στη δημοσιότητα το Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΠΑΑ).

«Αχίλλειος πτέρνα» παραμένει, σύμφωνα με την έκθεση, η πλημμελής εφαρμογή της ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας που επιφέρει ουσιαστικές επιπτώσεις στη συνολική προστασία και διατήρηση του περιβάλλοντος στη χώρα, ενώ, όπως χαρακτηριστικά σημειώνεται, τα επόμενα χρόνια η Ελλάδα θα πρέπει να δώσει έμφαση στην εξάλειψη των απειλών στα δασικά οικοσυστήματα. Παράλληλα, θα πρέπει να εφαρμόσει τις οδηγίες για το θαλάσσιο περιβάλλον, να μειωθεί η υπεραλίευση, ενώ χρειάζεται να ληφθούν μέτρα και για τη μείωση ρύπων από την ατμόσφαιρα κυρίως σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Στον τομέα της διαχείρισης των αποβλήτων, λόγω του χρόνιου προβλήματος των παράνομων χωματερών (ΧΑΔΑ) αλλά και της έλλειψης ικανοποιητικών υποδομών διαχείρισης επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων η Ελλάδα έχει καταδικαστεί με μεγάλα πρόστιμα. Επίσης, υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις νόμιμων ΧΥΤΑ, οι οποίοι υπολειτουργούν ή δεν λειτουργούν καθόλου λόγω των τοπικών αντιδράσεων. Αποτέλεσμα αυτού, να ανέρχονται μόλις σε 50 οι χωματερές, ενώ ο αριθμός τους λίγα χρόνια πριν έφτανε τις 300.

Ταυτόχρονα, η ανακύκλωση των αστικών αποβλήτων παραμένει σταθερά περίπου στο 14%, ποσοστό το οποίο είναι ένα από τα χαμηλότερα στην Ε.Ε., με πολλαπλά προβλήματα στη λειτουργία των δομών ανακύκλωσης. Αντίστοιχα, πολύ χαμηλά παραμένουν τα ποσοστά αξιοποίησης των αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ), καθώς και τα ποσοστά χωριστής συλλογής και λιπασματοποίησης βιοαποικοδομήσιμων αποβλήτων.

Σχετικά με τη διαχείριση των υδάτινων πόρων, η γενική εικόνα δεν εμφανίζει σοβαρά θέματα, όμως προκύπτει ζήτημα υποβάθμισης σε περιοχές με βασικό χαρακτηριστικό την εντατική γεωργία και έτσι ποσοστό 15% των υπόγειων υδάτων κατατάσσεται σε κακή κατάσταση ποιοτικά. Πρόκειται για περιοχές της Θεσσαλίας, της Αργολίδας, της Φθιώτιδας, του Εβρου αλλά και της Αττικής. Η ποιοτική υποβάθμιση των υπόγειων υδάτων «οφείλεται κατά κύριο λόγο αφενός στη νιτρορύπανση ως αποτέλεσμα εντατικής καλλιέργειας και αλόγιστης χρήσης λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων αφετέρου στην υφαλμύρινση (υπέρβαση σε ιόντα χλωρίου) ως αποτέλεσμα υπερεκμετάλλευσης και υπεράντλησης των παράκτιων υπόγειων υδροφορέων», όπως αναφέρει η έκθεση.