Αρχική Ν. Αρκαδίας Η 1η Τοπική Ομάδα Υγείας (ΤΟΜΥ) συγκροτήθηκε στην Τρίπολη – Που και...

Η 1η Τοπική Ομάδα Υγείας (ΤΟΜΥ) συγκροτήθηκε στην Τρίπολη – Που και πότε θα λειτουργεί!

Με απόφαση του Διοικητή της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου, Παναγιώτη Νικολόπουλου, προχώρησε η συγκρότηση της 1ης Τοπικής Ομάδας Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.) στον Δήμο Τρίπολης με Κέντρο Υγείας Αναφοράς το Κέντρο Υγείας Τρίπολης, αποτελούμενη από τρία (3) μέλη.

Η έδρα της ΤΟΜΥ ευρίσκεται στο ακίνητο επί της οδού 2ο Χιλιόμετρο Τρίπολης Σπάρτης.

Ως περιοχή ευθύνης της Τ.ΟΜ.Υ. ορίζονται τα όρια του Δήμου Τρίπολης.

Ο πληθυσμός ευθύνης της ΤΟΜΥ κατά μέγιστο θα ανέρχεται σε 12.000 κατοίκους.

Απόφαση Συγκρότησης ΤΟΜΥ στο πλαίσιο του υποέργου με κωδ.3 της

Η ΤΟΜΥ συγκροτείται από τους:

1 ΔΕΜΠΕΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

2 ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

3 ΚΟΡΔΑΡΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Υπεύθυνος για το συντονισμό της λειτουργίας και της δράσης της Ομάδας Υγείας, ορίζεται ο Παναγιώτης Δεμπεγιώτης με ειδικότητα ΠΕ Ιατρών Παθολογίας.

Ωράριο λειτουργίας- βάρδιες

Οι υπηρεσίες της ΤΟΜΥ δύναται να παρέχονται από τις 07:00 έως τις 22:00.

Το τακτικό ωράριο του ιατρικού προσωπικού ΤΟΜΥ είναι επτάωρο και πενθήμερο από Δευτέρα έως και Παρασκευή σε δύο βάρδιες ως ακολούθως: από τις 08:00 έως τις 15:00 και από τις 14:00 έως τις 21:00.

Το ωράριο του λοιπού προσωπικού είναι οκτάωρο και πενθήμερο από Δευτέρα έως και Παρασκευή, σε δύο βάρδιες ως ακολούθως: από τις 07:00 ως τις 15:00 και από τις 14:00 ως τις 22:00.