Αρχική Ν. Αρκαδίας Νέο έργο θα γίνει στο Κοιμητήριο της Μεγαλόπολης

Νέο έργο θα γίνει στο Κοιμητήριο της Μεγαλόπολης

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μεγαλόπολης προχώρησε στον Καθορισμό των όρων διακήρυξης, στη συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού και στην ψήφιση πίστωσης του έργου με τίτλο «Αποπεράτωση εργασιών κοιμητηρίου Μεγαλόπολης”.

Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου.
Προβλέπεται να γίνουν οι κάτωθι εργασίες στο Κοιμητήριο της Δημοτικής Κοινότητας Μεγαλόπολης:

1. Καθαίρεση των λιθοδομών της πρόσοψης του Κοιμητηρίου, συνολικού μήκους 300,00 μέτρων,
2. Κατασκευή νέων λιθοδομών μιας και δύο όψεων στα σημεία που θα γίνει η καθαίρεση, σε μήκος 300,00 μέτρων και μέσου ύψους 1,20 μέτρων,
3. Ανακατασκευή τσιμεντοστρωμένων διαδρόμων, που φέρουν φθορές,
4. Κατασκευή σταμπωτού δαπέδου στους διαδρόμους του Κοιμητηρίου, εγκιβωτισμένου με κράσπεδα κήπου.