Αρχική Ν. Αργολίδος Απαγόρευση παραμονής και κυκλοφορίας σε δάση, πάρκα και άλση της Π.Ε. Αργολίδας

Απαγόρευση παραμονής και κυκλοφορίας σε δάση, πάρκα και άλση της Π.Ε. Αργολίδας

Απαγόρευση διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας προσώπων και οχημάτων σε περιοχές NATURA, καθώς και σε δασικά οικοσυστήματα, πάρκα και άλση της Π.Ε. Αργολίδας για Πέμπτη13-06-2024

Σε εφαρμογή της υπ΄αριθμ. 139177/08-05-2024 (ΑΔΑ: Ψ1Φ37Λ1-ΘΓΥ) Απόφασης Αντιπεριφερειάρχη Αργολίδας, και σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που ισχύει για την Πέμπτη 13-06-2024 (κατηγορία κινδύνου 4 – πολύ υψηλή),

 
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ
με οποιονδήποτε τρόπο και μέσο, η διέλευση, κυκλοφορία, επίσκεψη, διαμονή, παραμονή, κατασκήνωση, καθώς και η οργάνωση και διενέργεια οποιασδήποτε δραστηριότητας, αθλητικής, ψυχαγωγικής, θρησκευτικής, κ.λπ., ενός των περιοχών της Π.Ε. Αργολίδας, όπως αυτές περιγράφονται στην ανωτέρω απόφαση.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΤΖΟΥΝΗΣ