Αρχική Eπικαιρότητα Νέες ταυτότητες: «Πράσινο φως» από το ΣτΕ για τη συνέχιση του διαγωνισμού

Νέες ταυτότητες: «Πράσινο φως» από το ΣτΕ για τη συνέχιση του διαγωνισμού

Συνεχίζεται υπό τις αυστηρές προϋποθέσεις του «κρατικού απορρήτου», ο διαγωνισμός, ύψους περίπου 515.403.956 ευρώ, για την προμήθεια του πληροφοριακού συστήματος που θα εκδώσει τις νέες ηλεκτρονικές ταυτότητες των Ελλήνων πολιτών.

Τη σχετική έγκριση έδωσε με σειρά αποφάσεων του Συμβούλιο της Επικρατείας, κρίνοντας ότι οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό θα αποκλείονται από την πρόσβαση στα έγγραφα των ανθυποψηφίων τους (λοιπών υποψηφίων του διαγωνισμού- ανταγωνιστών) για λόγους που ανάγονται στη δημόσια ασφάλεια.
Η επταμελής σύνθεση του ΣΤ΄ Τμήματος του ΣτΕ με τέσσερεις αποφάσεις της (1481-4/2022,) κατά πλειοψηφία, απέρριψε τις αιτήσεις ακύρωσης εταιριών γαλλικών και ελληνικών συμφερόντων, οι οποίες στρέφονταν κατά του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΣτΕ, οι σύμβουλοι Επικρατείας έκριναν κατά πλειοψηφία ότι «η περιορισμένη δυνατότητα που έδωσε η Διοίκηση στους διαγωνιζόμενους να έχουν πρόσβαση σε στοιχεία των ανταγωνιστών τους ήταν θεμιτή και δεν στηρίχθηκε σε αυθαίρετο χαρακτηρισμό μέρους της προσφοράς των άλλων υποψηφίων ως “εμπιστευτικού χαρακτήρα” [από εμπορικής απόψεως], αλλά, προεχόντως, στο ότι επρόκειτο για στοιχεία, τα οποία ενέπιπταν εξ αρχής στο απόρρητο του διαγωνισμού και δεν μπορούσαν να κοινοποιηθούν για λόγους εθνικής ασφάλειας, και τούτο, ανεξαρτήτως του χαρακτηρισμού που είχαν δώσει οι προσφέροντες».

Ακόμα, κρίθηκε κατά πλειοψηφία (πρόεδρος ο αντιπρόεδρος Ιωάννης Γράβαρης και εισηγητές η σύμβουλος Επικρατείας Βαρβάρα Ραφτοπούλου και οι πάρεδροι Καλλιόπη Κατρά και Αικατερίνη Σούκη) ότι «η ένδικη πρόσκληση [υποβολής προσφορών], ναι μεν δεν προβλέπει η ίδια την πρόσβαση των διαγωνιζομένων στα στοιχεία των ανταγωνιστών τους, χάριν προεχόντως του κρατικού απορρήτου, ερμηνευόμενη όμως κατά το γράμμα και τον σκοπό της, αλλά και σύμφωνα με το Σύνταγμα, έχει την έννοια ότι καταλείπει στη Διοίκηση, κατά την εξέλιξη του διαγωνισμού, να κρίνει, αν ανακύψει περίπτωση, κατά πόσον η αρχή της αναλογικότητας και της ίσης μεταχείρισης των διαγωνιζομένων, θα μπορούσαν, κατ’ εξαίρεση, να καταστήσουν επιτρεπτή την πρόσβασή τους σε στοιχεία που αφορούν τις προσφορές των ανταγωνιστών τους, σταθμίζοντας προς τούτο (η Διοίκηση) αν – και σε ποιό βαθμό – τα σχετικά δικαιώματα μπορούν να ικανοποιηθούν ή είναι αναγκαίο να περισταλεί αντιστοίχως η άσκησή τους χάριν του επιτακτικού δημοσίου συμφέροντος στη διαφύλαξη του οποίου αποσκοπεί το απόρρητο του διαγωνισμού».Συνεπώς, «εν όψει των αναφερομένων στις οικείες υπουργικές αποφάσεις λόγων δημόσιας ασφάλειας, κρίθηκε αιτιολογημένη η κήρυξη της επίδικης προμήθειας ως απόρρητης και η εξαίρεσή της από τις ρυθμίσεις του παράγωγου ενωσιακού δικαίου περί δημοσίων συμβάσεων (και των αντίστοιχων εθνικών διατάξεων μεταφοράς τους στην εσωτερική έννομη τάξη)».

Σημειώνεται ότι οι προσφεύγουσες εταιρείες ζητούσαν να ακυρωθεί, εν μέρει, ο διαγωνισμός για την «προμήθεια νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εντύπων Ασφαλείας (Ο.Π.Σ.Ε.Α.), για την εκτύπωση – προσωποποίηση εντύπων ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένου του νέου δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας Ελλήνων Πολιτών – Κάρτας Πολίτη, με τις συναφείς υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης».

Ειδικότερα, ζητούσαν να ακυρωθεί ως παράνομος ο διαγωνισμός ως προς το σκέλος εκείνο που χαρακτηρίζει, αφενός το σύνολο της τεχνικής προσφοράς των συμμετασχόντων ως «εμπιστευτική ή απόρρητη» και αφετέρου τη μη χορήγηση δυνατότητας στους συμμετέχοντες να έχουν πρόσβαση στα έγγραφα των λοιπών συμμετασχόντων, έτσι ώστε να μπορούν να ασκήσουν ενστάσεις επί της διαγωνιστικής διαδικασίας.

Προηγούμενο άρθροVIDEO: Έτοιμα τα εμπορικά καταστήματα της Τρίπολης να υποδεχτούν τις θερινές εκπτώσεις
Επόμενο άρθροΠατριωτική Ένωση: Η Μαίρη Χονδρού υποψήφια στην Ανατολική Αττική