Αρχική Eπικαιρότητα Τσίπρας σε Γεραπετρίτη: «Θα μου μιλάτε με σεβασμό, δεν είστε καν εκλεγμένος»

Τσίπρας σε Γεραπετρίτη: «Θα μου μιλάτε με σεβασμό, δεν είστε καν εκλεγμένος»

ÓõæÞôçóç åðéêáßñùí åñùôÞóåùí ôçí "ÙÑÁ ÔÏÕ ÐÑÙÈÕÐÏÕÑÃÏÕ", óôçí ÏëïìÝëåéá ôçò ÂïõëÞò ìå èÝìá ôá öáéíüìåíá áóôõíïìéêÞò âßáò, óôïí áðüç÷ï ôùí äéáäï÷éêþí åðåéóïäßùí óôç ÍÝá Óìýñíç, ôçí ÐáñáóêåõÞ 12 Ìáñôßïõ 2021. (EUROKINISSI/ÃÉÙÑÃÏÓ ÊÏÍÔÁÑÉÍÇÓ)
Πηγή: https://www.protothema.gr

Η διακοπή από τον υπουργό Επικρατείας και ο εκνευρισμός του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης

Ένταση μεταξύ του Αλέξη Τσίπρα και του Γιώργου Γεραπετρίτη σημειώθηκε στη Βουλή.

Ο κ. Τσίπρας αναφερόταν στη διάθεση, από σήμερα, δύο ιδιωτικών κλινικών στη «μάχη» κατά του κορωνοϊού, κατακρίνοντας το ότι αυτό έγινε μόλις τώρα «μετά από έναν χρόνο αιτημάτων μας».

Ο υπουργός Επικρατείας, κατά τη διάρκεια της δευτερολογίας του Αλέξη Τσίπρα ακούστηκε να λέει «Δεν χρειαζόταν αυτό άνθρωπέ μου…», με τον Αλέξη Τσίπρα να εκνευρίζεται από τη διακοπή αλλά και από την προσφώνηση.

«Να μου μιλάτε καλύτερα εμένα κ. Γεραπετρίτη. Δεν είστε και εκλεγμένος. Όχι σε εμένα αυτά τα ‘άνθρωπέ μου’. Να εκλεγείτε πρώτα και μετά» , είπε ο Αλέξης Τσίπρας και συνέχισε: «και αυτά δεν πρέπει να τα λέτε όχι μόνο σε εμένα προσωπικά, αλλά στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης γιατί εξ όσων γνωρίζω είναι θεσμός».