Αρχική Ν. Κορινθίας Κουκουλάκης, Κωνσταντίνου και Οικονόμου καταγγέλουν την διαγραφή τους ως μη σύννομη !!!

Κουκουλάκης, Κωνσταντίνου και Οικονόμου καταγγέλουν την διαγραφή τους ως μη σύννομη !!!

ΑΙΤΗΣΗ- ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Των κάτωθι μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕπιμελητηρίουΚορινθίας: ΚΟΥΚΟΥΛΑΚΗ Σωτήρη – Β’ Αντιπρόεδρος Δ.Σ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Χριστίνας – Οικονομική Επόπτρια ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ελένης – Γεν. Γραμματέας Δ.Σ.

ΠΡΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Κοιν.: Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Γεωργιάδη Άδ. Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Βιομηχανία και Εμπόριο,κ. Παπαθανάση Ν. Γ. Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, κ. Σταμπουλίδη Π. Γεν. Γραμματέα Βιομηχανίας, κ. Καλλίρη Πελ. Κόρινθος, 27/7/2020

Θέμα: Καταγγελία της διαδικασίας έκπτωσης μελών Διοικητικής Επιτροπή/ Αίτημα αναστολής εκτέλεσης διαπιστωτικής πράξης 72652/10-7-2020/ Αίτημα αναβολής συνεδρίασης Δ.Σ. για την αντικατάστασή τους Κ. Πρόεδρε, 1. Επειδή ο λόγος για τον οποίο μας εγκαλέσατε και προκαλέσατε τη διαδικασία έκπτωσής μας από το αξίωμα της Διοικητικής Επιτροπής είναι απαράδεκτος, ανυπόστατος και ψευδής, καθώς συστηματικά μεθοδεύατε τον αποκλεισμό μας από τις συνεδριάσεις της Δ.Ε., τις οποίες ρεβανσιστικά λόγω της αποστασιοποίησης μας από τις παράτυπες πρακτικές της Διοίκησης σας ορίζατε αποκλειστικά σε ώρες του τυπικού ωραρίου των επιχειρήσεων, παρά την κατ’ αρχήν συμφωνία μας για το αντίθετο.

2. Επειδή αρνείστε συστηματικά την κατάρτιση και υιοθέτηση κανονισμού λειτουργίας της Διοικητικής Επιτροπής για την τήρηση της κείμενης νομοθεσίας.

3. Επειδή ουδέποτε μας γνωστοποιήθηκαν οι … ψευδώς χαρακτηρισμένες ως αδικαιολόγητες απουσίες μας ούτε μας δόθηκε η δυνατότητα αντίκρουσης του ισχυρισμού σας, παρά το γεγονός ότι λάβατε και έγγραφη αίτησή μας.

4. Επειδή λόγω των ανωτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΕ την εισήγησή σας (στη συνεδρίαση της 3ης Ιουνίου 2020) για την έκπτωσή μας και εξ αυτού δεν εκδόθηκε η διαπιστωτική πράξη από το Όργανο.

5. Επειδή το πρακτικό της εν λόγω συνεδρίασης δεν είναι εγκεκριμένο από Διοικητικό Συμβούλιο και μεταξύ άλλων αγνοούμε πλήρως το περιεχόμενό του, αλλά παρ’ όλα αυτά το αποστείλατε ως σχετικό στον αρμόδιο Υπουργό.

6. Επειδή είμαστε βέβαιοι ότι δεδομένων των ανωτέρω το αίτημά σας προς τον αρμόδιο Υπουργό στερείται νομιμότητας, ακρίβειας, εγκυρότητας, όπως άλλωστε και εσείς ο ίδιος στερείστε τυπικής νομιμοποίησης στο Σώμα του Δ.Σ.

7. Επειδή κατά παράβαση κάθε σχετικής διάταξης το Δ.Σ. δε γνωρίζει και δε συμμετέχει στις αποφάσεις και ενέργειες της απολύτου ευθύνης και αρμοδιότητάς του οργάνου, διότι στερούμενος της ικανότητας επίτευξης πλειοψηφίας στο Δ.Σ. απευθύνεστε για αυτά τα θέματα στην Διοικητική Επιτροπή (αρνούμενος παράλληλα τη χορήγηση των πρακτικών των συνεδριάσεων της) ή λαμβάνετε μόνος αποφάσεις.

8. Επειδή οι Νόμοι και οι Καταστατικές διατάξεις δεν είναι για χρήση αποκλειστικά κατά τη βούλησή και ερμηνεία σας.

9. Επειδή εκτός από τη συνέπεια που αποτελεί ουσιαστική και απαιτητική ευθύνη όσων συμμετέχουν στα κοινά (όπως διατυπώσατε σε δελτίο τύπου) σπουδαιότερη ευθύνη είναι η ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ και η ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ. ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ Καταγγέλλουμε τη διαδικασία που ακολουθήσατε ως μη σύννομη και αντικαταστατική και

ΖΗΤΑΜΕ Α. Την αναβολή της σημερινής συνεδρίασης του Δ.Σ. , μέχρι την εφαρμογή σύννομης διαδικασίας (γνωστοποίηση απουσιών, απάντηση ενδιαφερομένων, συζήτηση στο Δ.Σ., έγκριση πρακτικού) Β. Την αναστολή εκτέλεσης της διαπιστωτικής πράξης του κ. Υφυπουργού, διότι η διαδικασία και τα σχετικά που υποβάλλατε προς έκδοσή της στερούνται νομιμότητας, εγκυρότητας και ακρίβειας. Γ. Πάσα απαιτούμενη ενέργεια για την ανάκληση της εν λόγω Πράξης. Με την επιφύλαξη για την άσκηση παντός νομίμου δικαιώματός μας. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Κορινθίας