Αρχική Ν. Αρκαδίας Ξεκινάνε έργα ασφαλτόστρωσης €957.600,00 σε χωριά του Δήμου Τρίπολης

Ξεκινάνε έργα ασφαλτόστρωσης €957.600,00 σε χωριά του Δήμου Τρίπολης

Εγκρίθηκε στο δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Τρίπολης η παρακάτω εισήγηση με έργα ασφαλτόστρωσης τα οποία πρόκειται να γίνουν σε Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Τρίπολης και κατά αφορούν κυρίως την οδοποιία καθώς και έργα βελτίωσης.

Κατανομή επιχορήγησης ποσού €957.600,00 από το πρόγραμμα Φιλλόδημός ΙΙ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

 • την αρ. πρωτ. 30292/19-04-2019 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΑΔΑ: 68Γ3465ΧΘ7-Ψ25) περί επιχορήγησης των Δήμων της χώρας από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ με την οποία επιχορηγείται ο Δήμος Τρίπολης με το ποσό €957.000,00,
 • το από 19/04-2019 έγγραφο της Δ/νσης Τ.Υ. & Πολεοδομίας περί κατανομής του ποσού της επιχορήγησης,

παρακαλείται το Δ.Σ. να:

 1. αποδεχτεί την επιχορήγηση ποσού €957.600,00 που κατανεμήθηκε στο Δήμο Τρίπολης με την αρ. πρωτ. 30292/19-04-2019 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΑΔΑ: 68Γ3465ΧΘ7-Ψ25) από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ,
 2. τροποποιήσει το τεχνικό πρόγραμμα εκτελεστέων έτους 2019 και να εγγράψει σε αυτό τα κάτωθι έργα:
Δ.Ε. ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ
Α/ΑΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥΕκτιμώμενη Δαπάνη
(σε EURO)
1ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ55.000,00
Τ.Κ. Αμπελακίου5.000,00
Τ.Κ. Ασέας5.000,00
Τ.Κ. Δόριζας15.000,00
Τ.Κ. Πάπαρη30.000,00
2ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΑΝΔΡΟΤΟΙΧΩΝ10.000,00
Τ.Κ. Αμπελακίου5.000,00
Τ.Κ. Δάφνης5.000,00
3Αντικατάσταση στέγης στο Δ. Σχολείο Δάφνης10.000,00
ΣΥΝΟΛΑ75.000,00
Δ.Ε. ΚΟΡΥΘΙΟΥ
Α/ΑΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥΕκτιμώμενη Δαπάνη
(σε EURO)
1ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ40.000,00
Τ.Κ. Ζευγολατιού10.000,00
Τ.Κ. Νεοχωρίου10.000,00
T.K. Παρθένι10.000,00
Τ.Κ Στενού10.000,00
2Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Παρθενίου5.000,00
3Αναβάθμιση κτιριακών εγκαταστάσεων Πνευματικού Κέντρου της Τ.Κ. Ζευγολατειού15.000,00
4Κατασκευή μανδροτοίχων στην Τ.Κ. Αγιωργίτικων15.000,00
ΣΥΝΟΛΑ75.000,00
Δ.Ε. ΛΕΒΙΔΙΟΥ
Α/ΑΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥΕκτιμώμενη Δαπάνη
(σε EURO)
1ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ100.000,00
Τ.Κ. Βλαχέρνας10.000,00
Τ.Κ. Κανδήλας20.000,00
Τ.Κ. Καρδαρά15.000,00
Τ.Κ. Λεβιδίου5.000,00
Τ.Κ Λίμνης30.000,00
Τ.Κ. Παλαιόπυργου20.000,00
2Κατασκευή μανδρότοιχου στην Τ.Κ. Παναγίτσα3.000,00
3Κατασκευή τοιχείου αντιστήριξης στην Τ.Κ. Κανδήλας12.000,00
ΣΥΝΟΛΑ115.000,00
Δ.Ε. ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ
Α/ΑΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥΕκτιμώμενη Δαπάνη
(σε EURO)
1ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ120.000,00
Τ.Κ. Αρτεμισίου15.000,00
Τ.Κ. Νεστάνης20.000,00
Τ.Κ. Κάψια10.000,00
Τ.Κ.Λουκά40.000,00
Τ.Κ. Πικερνίου10.000,00
Τ.Κ. Σάγκα10.000,00
Τ.Κ. Σιμιάδων15.000,00
2Αντικατάσταση στέγης δημοτικού κτιρίου στην Τ.Κ. Αρτεμισίου15.000,00
ΣΥΝΟΛΑ135.000,00
Δ.Ε. ΣΚΥΡΙΤΙΔΑΣ
Α/ΑΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥΕκτιμώμενη Δαπάνη
(σε EURO)
1ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ30.000,00
Τ.Κ. Βουρβούρων10.000,00
Τ.Κ. Κολλινών10.000,00
Τ.Κ. Πηγαδάκια10.000,00
2Συντήρηση Δημοτικού κτιρίου Τ.Κ. Αγ. Βαρβάρας5.000,00
ΣΥΝΟΛΑ35.000,00
Δ.Ε. ΤΕΓΕΑΣ
Α/ΑΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥΕκτιμώμενη Δαπάνη
(σε EURO)
1ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ80.000,00
Τ.Κ. Κανδάλου8.000,00
Τ.Κ. Λιθοβουνίων10.000,00
Τ.Κ.Ριζών5.000,00
Τ.Κ. Σταδίου13.000,00
Τ.Κ. Τζίβα12.000,00
Τ.Κ. Ψιλής Βρύσης10.000,00
Τ.Κ. Βουνού7.000,00
Τ.Κ. Στρίγκου15.000,00
2Αλλαγή στέγης Δ. Σχολείου στην Τ.Κ. Κερασίτσας15.000,00
3Κατασκευή μανδροτοίχων στην Τ.Κ. Μανθυρέας15.000,00
ΣΥΝΟΛΑ110.000,00
Δ.Ε. ΤΡΙΠΟΛΗΣ
Α/ΑΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥΕκτιμώμενη Δαπάνη
(σε EURO)
1Διαμόρφωση πεζοδρομίων Δ.Κ. Τρίπολης25.000,00
2ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ142.600,00
Δ.Κ. Τρίπολης33.600,00
Τ.Κ. Θάνα15.000,00
Τ.Κ. Ευάνδρου5.000,00
Τ.Κ. Μάκρης5.000,00
Τ.Κ. Μερκοβουνίου20.000,00
Τ.Κ. Παλλαντίου12.000,00
Τ.Κ. Πελάγους10.000,00
Τ.Κ. Σκοπής25.000,00
Τ.Κ. Αγ. Κων/νου12.000,00
Τ.Κ. Αγ. Βασιλείου5.000,00
3ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΑΝΔΡΟΤΟΙΧΩΝ20.000,00
Τ.Κ. Περθωρίου15.000,00
Τ.Κ.Θάνα5.000,00
4Κατασκευή γραφείου Τ.Κ. Μερκοβουνίου70.000,00
5Συντήρηση οδού στην Τ.Κ. Περθωρίου3.000,00
6Κατασκευή τοιχείου αντιστήριξης στην Δ.Κ. Τρίπολης12.000,00
7Μελέτη αναβάθμισης βίλας Τουρκοβασίλη35.000,00
8Απαλλοτρίωση πλατείας Αποδήμων Αρκάδων50.000,00
ΣΥΝΟΛΑ357.600,00
Δ.Ε. ΦΑΛΑΝΘΟΥ
Α/ΑΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥΕκτιμώμενη Δαπάνη
(σε EURO)
1ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ40.000,00
Τ.Κ. Μαινάλου15.000,00
Τ.Κ. Πιάνα5.000,00
Τ.Κ. Χρυσοβιτσίου5.000,00
Τ.Κ. Τσελεπάκου (Δαβιάς)10.000,00
Τ.Κ. Σιλίμνης5.000,00
2Κατασκευή τοιχείου αντιστήριξης στην Τ.Κ. Σιλίμνας10.000,00
3Συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων στον Οικισμό Δαβιάς Τ.Κ. Τσελεπάκου5.000,00
ΣΥΝΟΛΑ55.000,00
 1. αναμορφώσει τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2019 και να εγγράψει στο σκέλος των εσόδων και στον Κ.Α. 1322.0010 με τίτλο: «Επιχορήγηση Δήμου από Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ (ΑΔΑ: 68Γ3465ΧΘ7-Ψ25)» το ποσό €957.600,00 το οποίο και μεταφέρει μέσω αποθεματικού για την δημιουργία των κάτωθι νέων πιστώσεων στους Κ.Α.:
 • 64.7333.0003 με τίτλο: «Ασφαλτοστρώσεις οδών Δ.Ε. Βαλτετσίου» ποσού €55.000,00,
 • 64.7326.0003 με τίτλο: «Κατασκευή μαντρότοιχων Δ.Ε. Βαλτετσίου» ποσού €10.000,00,
 • 64.7321.0006 με τίτλο: «Αντικατάσταση στέγης στο δημοτικό σχολείο Δάφνης Δ.Ε. Βαλτετσίου» ποσού €10.000,00,
 • 64.7333.0004 με τίτλο: «Ασφαλτοστρώσεις οδών Δ.Ε. Κορυθίου» ποσού €40.000,00,
 • 64.7326.0004 με τίτλο: «Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Παρθενίου Δ.Ε. Κορυθίου» ποσού €5.000,00,
 • 64.7321.0007 με τίτλο: «Αναβάθμιση κτιριακών εγκαταστάσεων Πνευματικού Κέντρου της Τ.Κ. Ζευγολατιού Δ.Ε. Κορυθίου» ποσού €15.000,00,
 • 64.7326.0005 με τίτλο: «Κατασκευή μανδρότοιχων στην Τ.Κ. Αγιωργίτικων Δ.Ε. Κορυθίου» ποσού €15.000,00,
 • 64.7333.0005 με τίτλο: «Ασφαλτοστρώσεις οδών Δ.Ε. Λεβιδίου» ποσού €100.0000,00,
 • 64.7326.0006 με τίτλο: «Κατασκευή μανδρότοιχου στην Τ.Κ. Παναγίτσας Δ.Ε. Λεβιδίου» ποσού €3.000,00,
 • 64.7323.0006 με τίτλο: «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην Τ.Κ. Κανδήλας Δ.Ε. Λεβιδίου» ποσού €12.000,00,
 • 64.7333.0006 με τίτλο: «Ασφαλτοστρώσεις οδών Δ.Ε. Μαντινείας» ποσού €120.000,00,
 • 64.7321.0008 με τίτλο: «Αντικατάσταση στέγης δημοτικού κτιρίου στην Τ.Κ. Αρτεμισίου Δ.Ε. Μαντινείας» ποσού €15.000,00,
 • 64.7333.0007 με τίτλο: «Ασφαλτοστρώσεις οδών Δ.Ε. Σκυρίτιδας» ποσού €30.000,00,
 • 64.7331.0001 με τίτλο: «Συντήρηση δημοτικού κτιρίου Τ.Κ. Αγ. Βαρβάρας Δ.Ε. Σκυρίτιδας» ποσού €5.000,00,
 • 64.7333.0008 με τίτλο: «Ασφαλτοστρώσεις οδών Δ.Ε. Τεγέας» ποσού €80.000,00,
 • 64.7321.0009 με τίτλο: «Αλλαγή στέγης δημοτικού σχολείου στην Τ.Κ. Κερασίτσας Δ.Ε. Τεγέας» ποσού €15.000,00,
 • 64.7326.0007 με τίτλο: «Κατασκευή μανδρότοιχων στην Τ.Κ. Μανθυρέας Δ.Ε. Τεγέας» ποσού €15.000,00,
 • 64.7324.0001 με τίτλο: «Διαμόρφωση πεζοδρομίων Δ.Κ. Τρίπολης, Δ.Ε. Τρίπολης» ποσού €25.000,00,
 • 64.7333.0009 με τίτλο: «Ασφαλτοστρώσεις οδών Δ.Ε. Τρίπολης» ποσού €142.600,00,
 • 64.7326.0008 με τίτλο: «Κατασκευή μανδρότοιχων Δήμου Τρίπολης» ποσού €20.000,00,
 • 64.7321.0010 με τίτλο: «Κατασκευή γραφείου Τ.Κ. Μερκοβουνίου Δ.Ε. Τρίπολης» ποσού €70.000,00,
 • 64.7333.0010 με τίτλο: «Συντήρηση οδού στην Τ.Κ. Περθωρίου Δ.Ε. Τρίπολης» ποσού €3.000,00,
 • 64.7323.0007 με τίτλο: «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην Δ.Κ. Τρίπολης»
  ποσού €12.000,00,
 • 64.7411.0002 με τίτλο: «Μελέτη αναβάθμισης βίλας Τουρκοβασίλη Δ.Ε. Τρίπολης» ποσού €35.000,00,
 • 64.7111.0001 με τίτλο: «Απαλλοτρίωση πλατείας Απόδημων Αρκαδίας Δήμου Δ.Ε. Τρίπολης» ποσού €50.000,00,
 • 64.7333.0011 με τίτλο: «Ασφαλτοστρώσεις οδών Δ.Ε. Φαλάνθου» ποσού €40.000,00,
 • 64.7323.0008 με τίτλο: «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην Τ.Κ. Σιλίμνας Δ.Ε. Φαλάνθου» ποσού €10.000,00,
 • 64.7331.0002 με τίτλο: «Συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων στον Οικισμό Δαβιάς Τ.Κ. Τσελεπάκου Δ.Ε. Φαλάνθου» ποσού €5.000,00

Τρίπολη 19-04-2019
Η Προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
Αλεξοπούλου Νεκταρία

Πηγή: pna.gr

Προηγούμενο άρθροΕνίσχυση 3,5 εκ. ευρώ στην Πελοπόννησο από το Πρόγραμμα Περιφερειακής Αριστείας
Επόμενο άρθροΑνατίναξαν ΑΤΜ στα Μέγαρα τα ξημερώματα της Μεγάλης Τετάρτης