Αρχική Eπικαιρότητα ΟΑΕΔ: Σε ποιες περιπτώσεις διαγράφεται η κάρτα ανεργίας σας

ΟΑΕΔ: Σε ποιες περιπτώσεις διαγράφεται η κάρτα ανεργίας σας

Για ποιους λόγους επέρχεται διαγραφή στην κάρτα ανεργία σας….

Ενδεικτικοί λόγοι διαγραφής από το μητρώο ανέργων ΟΑΕΔ:

– Σε περίπτωση ανάληψης εξαρτημένης εργασίας ή οποιασδήποτε μορφής απασχόλησης, είτε με τη μεσολάβηση του ΟΑΕΔ είτε με ενέργειες του ίδιου του ανέργου

– Σε περίπτωση μη ανανέωσης του δελτίου ανεργίας σε διάστημα έως και 5 (πέντε) ημερών μετά την αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης ισχύος του δελτίου ανεργίας

– Σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας του ανέργου στην αγορά εργασίας (π.χ. ασθένεια, μετάβαση στο εξωτερικό, διοικητική κράτηση, φυλάκιση, κ.ά.)

– Σε περίπτωση στράτευσης

– Σε περίπτωση συνταξιοδότησης εξ ιδίου δικαιώματος

– Σε περίπτωση λήξης της άδειας διαμονής ή εργασίας αλλοδαπού (προκειμένου για πολίτες τρίτων χωρών)

– Σε περίπτωση φοίτησης, μαθητείας, πρακτικής άσκησης (εξαιρουμένης της πρακτικής άσκησης στο πλαίσιο προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης χωρίς εργασιακή σχέση)

– Σε περίπτωση κύριας ασφάλισης στον ΟΓΑ, ΝΑΤ.

Πηγή: dikaiologitika.gr