Αρχική Περ. Πελοποννήσου Στις 27 Νοεμβρίου η συνεδρίαση της ΠΕΔ Πελοποννήσου

Στις 27 Νοεμβρίου η συνεδρίαση της ΠΕΔ Πελοποννήσου

Στις 27 Νοεμβρίου2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30π.μ., στην Τρίπολη, στο Παλιό Δημαρχείο του Δήμου Τρίπολης (Δ/νση: Εθνικής Αντίστασης 43), θα συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ε.Δ Πελοποννήσου προκειμένου να συζητήσει και να λάβει αποφάσεις για τα πιο κάτω θέματα:

Α. Οικονομικά θέματα

– Έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρεώσεων σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού της ΠΕΔ Πελοποννήσου οικονομικού έτους 2018.
– Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2018.
– Απόφαση για τις διαδικασίες συμμόρφωσης με τον κανονισμό προστασίας προσωπικών δεδομένων της Ε.Ε. 697/2016(G.D.P.R.)
– Ανάθεση σε δικηγόρο της άρσης της υποθήκης των κτιρίων στην Κόρινθο, για τα δάνεια της Πρώην ΤΕΔΚ Ν. Κορινθίας που εξοφλήθηκαν.
– Έγκριση της απόφασης 5/2018 του Εποπτικού Συμβουλίου της ΠΕΔ, σχετικά με την εξέταση των οικονομικών στοιχείων της ΠΕΔ Πελοποννήσου, από την 01-07-2018 έως την 30-09-2018.
– Πληρωμή της ετήσιας εισφοράς μας στο κέντρο απεξάρτησης της Π.Ε. Αρκαδίας.
– Αίτημα της Περιφερειακής ομοσπονδίας ατόμων με αναπηρία Πελοποννήσου για συμμετοχή της ΠΕΔ στις δαπάνες, του εορτασμού της Εθνικής ημέρας ατόμων με αναπηρία, που θα πραγματοποιηθεί στην Τρίπολη στις 9 Δεκέμβρη.

Β. Προγραμματισμού θέματα

– Συμμετοχή των μελών του Δ.Σ. του Ε.Σ. καθώς και εργαζομένων της Π.Ε.Δ. Πελοποννήσου, στο ετήσιο τακτικό συνέδριο της Κ.Ε.Δ.Ε. που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα από την Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου έως την Τετάρτη 5 Δεκεμβρίου 2018.

Γ. Επιτροπές & Συμβούλια

– Ορισμός εκπροσώπων της ΠΕΔ Πελοποννήσου σε Επιτροπές και Συμβούλια.

Πηγή: drt915.gr