Αρχική Ν. Μεσσηνίας Δήμος Μεσσήνης: Έργο 1.236.000 ευρώ για αντιπλημμυρική προστασία

Δήμος Μεσσήνης: Έργο 1.236.000 ευρώ για αντιπλημμυρική προστασία

Καθαρισμούς ρεμάτων και τάφρων με στόχο την αντιπλημμυρική προστασία περιοχών του δημοπρατεί ο Δήμος Μεσσήνης, με προϋπολογισμό 1.236.000 ευρώ. Η προθεσμία υποβολής των προσφορών λήγει την Πέμπτη 12 Ιουλίου, ενώ η αποσφράγισή τους θα γίνει την Τετάρτη 18 Ιουλίου.

Το εν λόγω έργο, σύμφωνα με τη μελέτη -που εγκρίθηκε ομόφωνα από την Οικονομική Επιτροπή του δήμου, στην πρόσφατη συνεδρίασή της-  αφορά τον καθαρισμό τάφρων και ρεμάτων του Δήμου Μεσσήνης και συγκεκριμένα τον καθαρισμό από την αυτοφυή βλάστηση, την απομάκρυνση απορριμμάτων και μπάζων καθώς και τη συντήρηση, εάν απαιτείται, των ήδη υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων.

Αναλυτικά, η μελέτη προβλέπει εργασίες καθαρισμού στις εξής περιοχές:

1) Αποστραγγιστική τάφρος 10-Τ στη Μεσσήνη, σε μήκος 4,5 χιλιομέτρων. Η εν λόγω τάφρος διέρχεται από την πόλη, βρίσκεται στην περιοχή του αναδασμού Μεσσήνης του ΓΟΕΒ και δέχεται μεγάλο τμήμα των δικτύων ομβρίων της πόλης της Μεσσήνης.

2) Αποστραγγιστική τάφρος στα παλιά σφαγεία στη Μεσσήνη, σε μήκος 450 μέτρων. Η συγκεκριμένη τάφρος στα παλιά σφαγεία δέχεται τμήμα των ομβρίων της Μεσσήνης και καταλήγει στην 10-Τ.

3) Αποστραγγιστική τάφρος 1-T (μπροστά στο πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής) στη Μεσσήνη, σε μήκος 3 χιλιομέτρων. Δέχεται τμήμα των ομβρίων της πόλης και καταλήγει λίγο πριν τη θάλασσα στην τάφρο 2-Τ. Είναι κι αυτή στον αναδασμό Μεσσήνης του ΓΟΕΒ και σε όλο το μήκος της είναι γεμάτη από αυτοφυή βλάστηση (καλάμια).

4) Αποστραγγιστική τάφρος 2-Τ (Μάλτα) στη Μεσσήνη, σε μήκος 3,8 χιλιομέτρων (3,5 χλμ. από τον Πάμισο έως την εθνική οδό και επιπλέον 300 μέτρα ανάντι της εθνικής οδού). Βρίσκεται κι αυτή στη ζώνη αναδασμού Μεσσήνης του ΓΟΕΒ και δέχεται μεγάλο τμήμα των δικτύων ομβρίων της πόλης της Μεσσήνης.

5) Ρέμα Μουρτιάς, σε μήκος 12 χιλιομέτρων, ως εξής: Από παραλία έως εθνική οδό 2.800 μ., από εθνική οδό έως 8η επαρχιακή οδό / Αβραμιού 2.900 μ., από 8η επαρχιακή έως Μυρτοποταμιά 2.600 μ., από Μυρτοποταμιά έως 3η επαρχιακή / Βασιλάδα 3.300 μ. και τέλος κλάδος από ελαιοτριβείο Καρούμπαλη (Μάδαινα) 370 μ. Σε όλο το πιο πάνω μήκος η κατάσταση επιβαρύνεται -σύμφωνα με τη μελέτη- και “από την τακτική αρκετών παρόχθιων ιδιοκτητών να σπρώχνουν τα καλάμια της όχθης μέσα στο ρέμα”.

6) Λιγίδι (Εύα στη Δ.Ε. Ανδρούσας) σε συνολικό μήκος 3 χιλιομέτρων (2,7 χλμ. από Πάμισο έως την 7η επαρχιακή / θέση είσοδος Εύας και 300 μ. ανάντι της 7ης επαρχιακής). Το Λιγίδι, σημειώνεται στη μελέτη, είναι χείμαρρος που καταλήγει στον Πάμισο και διέρχεται κοντά στην Εύα και κατά τη θεομηνία του Σεπτεμβρίου του 2016 είχε προξενήσει μεγάλες καταστροφές.

7) Ρέμα Βαρυπόμπης, σε μήκος 2,2 χιλιομέτρων (1.400 μ. από 7η επαρχιακή οδό μέχρι τον Πάμισο και 800 μ. ανάντι μέχρι τον αγροτικό δρόμο). Βρίσκεται στο Καρτερόλι και διέρχεται κάτω από την επαρχιακή οδό Μεσσήνης – Μελιγαλά και καταλήγει στον Πάμισο. Υπάρχει δρόμος πρόσβασης για τον καθαρισμό της και από τις δύο όχθες της. Τα τελευταία 800 μ. πριν τον Πάμισο παρουσιάζει πυκνή βλάστηση, ενώ στην κοίτη της υπάρχουν ακόμα και μεγάλα δέντρα. Με τη θεομηνία του Σεπτεμβρίου 2016 καταστράφηκε το νότιο ανάχωμα και ο δρόμος πρόσβασης αλλά σήμερα έχει αποκατασταθεί.

8) Ρέμα Τυφλός, σε συνολικό μήκος 9 χιλιομέτρων, από την ακτή έως την 6η επαρχιακή οδό / Αβραμιού (θέση ελαιοτριβείο Νικολόπουλου) και παρουσιάζει την ίδια εικόνα με τον Μουρτιά.

9) Διάφορες θέσεις σε διάφορες περιοχές του Δήμου Μεσσήνης, συνολικού μήκους 4 χιλιομέτρων.