Αρχική Ν. Μεσσηνίας Εξέλιξη του έργου βελτίωσης στο τμήμα Ζευγολατιό – Διαβολίτσι στην Π.Ε. Μεσσηνίας

Εξέλιξη του έργου βελτίωσης στο τμήμα Ζευγολατιό – Διαβολίτσι στην Π.Ε. Μεσσηνίας

Σε εξέλιξη βρίσκεται και το έργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ 7Η ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ, ΤΜΗΜΑ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ – ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΙ, Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ», προϋπολογισμού 1.000.000 €, χρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων (ΣΑΕΠ 826).

Προτεραιότητα δόθηκε στην εργολαβία αυτή στο θέμα της βελτίωσης του οδικού τμήματος από την έξοδο της Τ.Κ. Μελιγαλά έως την διασταύρωση με την σιδηροδρομική γραμμή, για μήκους περίπου 1400 μέτρων. Οι κυριότερες εργασίες αφορούν κατασκευή επενδεδυμένης τάφρου,  κατασκευή τοίχου βαρύτητας, κατασκευή σωληνωτών οχετών για τη διευκόλυνση της απορροής των ομβρίων, κατασκευή πεζοδρομίου στο δυτικό μέρος της οδού και τέλος  ασφαλτικές εργασίες για την επίτευξη της οδικής ασφάλειας της οδού.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας Στάθης Αναστασόπουλος επιθεώρησε το έργο, συνοδευόμενος από το Δ/ντη Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Δημήτριο Καλδή και διαπίστωσε την πορεία του, τονίζοντας ότι η οδική ασφάλεια και η ασφαλής κυκλοφορία των πολιτών αποτελεί προτεραιότητα για την Περιφέρεια και για το σκοπό αυτό έργα σε εξέλιξη και έργα που αναμένεται να ξεκινήσουν οφείλουμε να παρακολουθούμε την πορεία τους και το χρονοδιάγραμμά τους, με σκοπό πάντα την ασφαλή λειτουργία των οδών αρμοδιότητάς μας.