Αρχική Ν. Αργολίδος Έλεγχος Αλιευτικής Δραστηριότητας από το Λιμεναρχείο Ναυπλίου

Έλεγχος Αλιευτικής Δραστηριότητας από το Λιμεναρχείο Ναυπλίου

Στα πλαίσια προγραμματισμένων δράσεων της Υπηρεσίας μας με στόχο τον έλεγχο της παράνομης αλιευτικής δραστηριότητας, την 07-06-2018 βεβαιώθηκαν από το Δ΄ Λιμενικό Τμήμα Λεωνιδίου υπαγωγής μας  οκτώ (08) παραβάσεις του Π.Δ. 373/85 για παράνομη ερασιτεχνική αλιευτική δραστηριότητα κατά την διάρκεια της νύχτας με την χρήση φωτεινής πηγής.

Κατασχέθηκαν: 1.- Όλα τα παράνομα χρησιμοποιηθέντα αλιευτικά εργαλεία και μέσα
(ψαροτούφεκα – στεγανοί φακοί).
2.- 20 κιλά αλιεύματα.

Οι εν λόγω στοχευμένοι έλεγχοι θα συνεχιστούν σε όλη την περιοχή αρμοδιότητας με σκοπό την προστασία του οικοσυστήματος , των ιχθυαποθεμάτων αλλά και της προστασίας των χρηστών των νόμιμων – επιτρεπομένων επαγγελματικών και ερασιτεχνικών αλιευτικών εργαλείων και μέσων .

Εκ του Λιμεναρχείου Ναυπλίου