Αρχική Eπικαιρότητα Συνέδριο Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής Ήπατος – Αμβούργο 2018 (Βίντεο)

Συνέδριο Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής Ήπατος – Αμβούργο 2018 (Βίντεο)

Η λαπαροσκοπική χειρουργική ήπατος, έχει σημαντικά πλεονεκτήματα και εφαρμόζεται από εξειδικευμένους χειρουργούς ήπατος, με εμπειρία στην λαπαροσκοπική χειρουργική.

Στο συνέδριο Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής Ήπατος που πραγματοποιήθηκε στο Αμβούργο της Γερμανίας 25-26 Μαΐου 2018, συμμετείχε o Διευθυντής – Χειρουργός κ. Σπύρος Δελής από τη Χειρουργική Μονάδα Ήπατος-Παγκρέατος του Γ.Ν. Κωνσταντοπουλείου “Η Αγία Όλγα”.  Το συνέδριο διοργανώθηκε από το αναγνωρισμένο ινστιτούτο Johnson & Johnson και υλοποιήθηκε εξ΄ολοκλήρου στις εγκαταστάσεις του στο Αμβούργο. Πρόκειται για ένα εξειδικευμένο συνέδριο πάνω στη Λαπαροσκοπική Χειρουργική Ήπατος που συγκεντρώνει αξιόλογες συμμετοχές χειρουργών που έχουν υλοποιήσει λαπαροσκοπικές επεμβάσεις ήπατος από όλο τον κόσμο, καθώς καλύπτει ευρεία θεματολογία που αφορά στις εφαρμογές της λαπαροσκοπικής χειρουργικής καθώς και τις επιστημονικές εξελίξεις που τη διέπουν ειδικά στο ήπαρ.

Τα συμπεράσματα του συνεδρίου Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής Ήπατος ενδεικτικά:

  • Η εφαρμογή της Λαπαροσκοπικής Ηπατεκτομής συνοδεύεται από χαμηλή νοσηρότητα
  • Έχει ώς συνέπεια μικρότερη διάρκεια παραμονής στο νοσοκομείο για τους ασθενείς
  • Μικρό ποσοστό διεγχειρητικών και μετεγχειρητικών επιπλοκών
  • Λιγότερες μεταγγίσεις αίματος για τους ασθενείς
  • Περιορισμός του ποσοστού λοιμώξεων τραύματος
  • Μικρότερο μετεγχειρητικό άλγος

Η διενέργεια Λαπαροσκοπικών Ηπατεκτομών προϋποθέτει ευρεία προϋπάρχουσα εμπειρία από τους χειρουργούς στην ανοικτή χειρουργική ήπατος και εκπαίδευση σε προχωρημένες λαπαροσκοπικές τεχνικές.

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με συναδέλφους από το εξωτερικό και ανταλλάχθηκαν απόψεις και τεχνογνωσία εξετάζοντας case studies περιστατικών ανά την υφήλιο.

 

Δείτε το βίντεο: