Αρχική Ν. Αρκαδίας Σύμβαση για τις κατολισθήσεις στον οικισμό Μακρυσίου

Σύμβαση για τις κατολισθήσεις στον οικισμό Μακρυσίου

Στο πλαίσιο του Ετήσιου Προγράμματος της Περιφέρειας Πελοποννήσου, προγραμματίζεται η υλοποίηση του έργου ”Αποκατάσταση κατολισθητικών φαινομένων στον οικισμό Τ.Κ. Μακρυσίου”. Για το λόγο αυτό υπογράφτηκε προγραμματική σύμβαση ανάμεσα σε Περιφέρεια και Δήμου Μεγαλόπολης.

Αντικείμενο του έργου είναι η αποκατάσταση κατολισθητικών φαινομένων εντός οικιστικής Ζώνης Τ.Κ. Μακρυσίου.

Ο προϋπολογισμός του έργου αφορά στο ποσό των 150.000 €.