Αρχική Περ. Πελοποννήσου Περιφερειακό Συμβούλιο στις 4 Μαΐου: Ποια θέματα θα συζητηθούν

Περιφερειακό Συμβούλιο στις 4 Μαΐου: Ποια θέματα θα συζητηθούν

Την Παρασκευή 4 Μαΐου και ώρα 4.00 μ.μ., στο «Αποστολοπούλειο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Τρίπολης», θα πραγματοποιηθεί η 8η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου.

Συγκεκριμένα θα συζητηθούν τα παρακάτω θέματα:

1. Επικύρωση πρακτικών της 11ης, 12ης, 13ης και 14ης/2016 συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου.

2. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τον εκσυγχρονισμό και τη μηχανολογική και κτιριακή επέκταση της δραστηριότητας «Αλευροβιομηχανίας» της εταιρείας ΜΥΛΟΙ ΠΑΠΑΦΙΛΗ ΑΕ, που βρίσκεται εκτός ορίων οικισμού Καλαμακίου, ΔΚ Ισθμίας, Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων, ΠΕ Κορινθίας.
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Πελοπίδας Καλλίρης.

3. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Καλαμάτας και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης, για την υλοποίηση της μελέτης «Βελτίωση – συντήρηση της δημοτικής οδοποιίας ΤΚ Βρομόβρυσης του Δήμου Καλαμάτας».
Εισηγήτρια: Η Αντιπεριφερειάρχης κα Κωνσταντίνα Νικολάκου.

4. Έγκριση χορήγησης αδειών πλανόδιου εμπορίου ΠΕ Λακωνίας.
Εισηγήτρια: Η Αντιπεριφερειάρχης κα Αδαμαντία Τζανετέα.

5. Έγκριση 5ης τροποποίησης κατανομής πιστώσεων του ενταγμένου έργου στο ΠΔΕ – ΣΑΕΠ526, «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΥ
ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ» με κωδικό 2014ΕΠ52600017.
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Πελοπίδας Καλλίρης.

6. Έγκριση του αριθμ. 14/18-04-2018 αποσπάσματος πρακτικού της Επιτροπής Παρακολούθησης ΕΑΠ Λεκανοπεδίου Μεγαλόπολης.
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευάγγελος Γιαννακούρας.

7. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Νότιας Κυνουρίας και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης, για την υλοποίηση του έργου: «Έργα αποχέτευσης ομβρίων υδάτων στην περιοχή του Κάμπου Λεωνιδίου Δήμου Νότιας Κυνουρίας».
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευάγγελος Γιαννακούρας.

8. Έγκριση σύναψης προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Γορτυνίας και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης για την υλοποίηση του έργου «Έργα προσέλκυσης επισκεπτών Λίμνης Λάδωνα».
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευάγγελος Γιαννακούρας.

9. Έγκριση 12ης τροποποίησης κατανομής πιστώσεων του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ» με κωδικό 2014ΕΠ52600003.
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευάγγελος Γιαννακούρας.

10. Έγκριση 1ης τροποποίηση κατανομής πιστώσεων του ενταγμένου έργου στο ΠΔΕ – ΣΑΕΠ526 “Κατασκευή αρδευτικών έργων και έργων ύδρευσης σε
περιοχές χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Αρκαδίας” με κωδικό 2017ΕΠ52600001.
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευάγγελος Γιαννακούρας.

11. Έγκριση 2ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος Ιδίων Πόρων της Π.Ε. Αρκαδίας έτους 2018.
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευάγγελος Γιαννακούρας.

12. Εισήγηση για την έκδοση αιτιολογημένης γνώμης του Περιφερειακού Συμβουλίου, σχετικά με τον αποχαρακτηρισμό λατομικής περιοχής στην Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας.
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευάγγελος Γιαννακούρας.

13. Έγκριση λύσης της Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Ευρώτα, και της Αναπτυξιακής Πάρνωνα, Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ 86 ΧΑΝΙΑ ΚΡΟΚΕΩΝ – ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ» και έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Ευρώτα, και της Αναπτυξιακής Πάρνωνα, Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ 86 ΧΑΝΙΑ ΚΡΟΚΕΩΝ – ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ»
Εισηγήτρια: Η Αντιπεριφερειάρχης κα Αδαμαντία Τζανετέα.

14. Έγκριση τροποποίησης Έγκριστης αριθ. 439/2017 προηγούμενης απόφασης, περί θέσπισης παγίων χορηγημάτων καθαριότητας για την Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας.
Εισηγήτρια: Η Αντιπεριφερειάρχης κα Αδαμαντία Τζανετέα.

15. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του έργου «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ των γεωργικών
προϊόντων διατροφής μέσω των διακρατικών ομίλων (Transnational Clusters)» που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Διασυνοριακής Εδαφικής
Συνεργασίας INTERREG V-B: BALKAN – MEDITERRANEAN 2014 – 2020.
Εισηγήτρια: Η Αντιπεριφερειάρχης κα Κωνσταντίνα Νικολάκου.

16. Έγκριση Στρατηγικού Σχεδιασμού στο πλαίσιο εκπόνησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2016 – 2019.
Εισηγήτρια: Η Αντιπεριφερειάρχης κα Κωνσταντίνα Νικολάκου.

17. Έγκριση τροποποίησης της αριθ. 56/2018 προηγούμενης απόφασης, περί σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Oιχαλίας και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Πελοποννήσου για την Πράξη: «Αναπλάσεις οδών από κόμβο 7ης Ε.Ο (Κέντρο Υγείας Μελιγαλά) προς πλατεία Αγ. Ιωάννου έως είσοδο Βιομηχανικής Ζώνης, Α΄ ΦΑΣΗ».
Εισηγήτρια: Η Αντιπεριφερειάρχης κα Κωνσταντίνα Νικολάκου.

18. Έγκριση σκοπιμότητας υλοποίησης του Ευρωπαϊκού ΠρογράμματοςEXTRA-SMEs – Πρόγραμμα INTERREG EUROPE 2014-2020 – 2017 call “Βελτίωση
των πολιτικών για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των ΜΜΕ σε παράκτιες και αγροτικές περιοχές της Ε.Ε. όπου η υδατοκαλλιέργεια αποτελεί κινητήρια δύναμη της περιφερειακής οικονομίας (Improving policies to boost SME competitiveness and extraversion in EU coastal and rural areas where aquaculture is a driver of the regional economy)”.
Εισηγήτρια: Η Αντιπεριφερειάρχης κα Κωνσταντίνα Νικολάκου.

19. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και της ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Α.Ε. για την υλοποίηση της πρότασης της ΠΕ Λακωνίας με θέμα: “Δρόμοι Πολιτισμού Λακωνίας” Παράδοση, Πολιτισμός, Αθλητισμός.
Εισηγήτρια: Η Αντιπεριφερειάρχης κα Αδαμαντία Τζανετέα.

20. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου και της Αναπτυξιακής Νομού Αργολίδας Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ, με αντικείμενο την υλοποίηση της πρότασης της Π.Ε. Αργολίδας ‘‘Δρόμοι Πολιτισμού Αργολίδας – Ολοκληρωμένο πρόγραμμα υποστήριξης εκδηλώσεων Πολιτισμού και Αθλητισμού στην Αργολίδα».
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Αναστάσιος Χειβιδόπουλος.