Αρχική Ν. Κορινθίας Σε γενική συνέλευση οι έμποροι του Κιάτου

Σε γενική συνέλευση οι έμποροι του Κιάτου

Η Εκλογική Γενική Συνέλευση του Εμπορικού Συλλόγου Κιάτου θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του Συλλόγου την Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2014 στις 18 00 μμ.
Η πρώτη σύγκληση έχει ορισθεί για την 29η Σεπτεμβρίου και εάν δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από τον νόμο και το καταστατικό απαρτία, η Εκλογική Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την 6η Οκτωβρίου, την αυτή ώρα και στον ίδιο χώρο.
Εάν και κατά την δεύτερη σύγκληση δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη απαρτία, η Εκλογική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί οριστικά την Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 18:00 μμ στον ίδιο ως άνω αναφερόμενο χώρο με οποιοδήποτε αριθμό μελών.

Η Ημερήσια Διάταξη της Γενικής Συνέλευσης έχει ως ακολούθως:

1. Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης,

2. Παρουσίαση πεπραγμένων της Διοίκησης για το έτος 2014, έως και σήμερα,

3. Συζήτηση για την εξέλιξη της εμπορικής αγοράς και την ανάπτυξη του εμπορίου στο Κιάτο,

4. Ανακοινώσεις- Προτάσεις Μελών,

5. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής,

6. Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέας Διοίκησης, (Διοικητικού Συμβουλίου, Ελεγκτικής Επιτροπής), και Αντιπροσώπων για τα Δευτεροβάθμια Όργανα.
Οι αρχαιρεσίες θα διεξαχθούν την Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2014, από τις 11.00 έως τις 19.00, στο γραφείο του Συλλόγου που βρίσκεται Νικηταρά 19, στο Κιάτο.