Αρχική Χωρίς κατηγορία Συνεδριάζει η Δημοτική ενότητα Αγ. Θεοδώρων

Συνεδριάζει η Δημοτική ενότητα Αγ. Θεοδώρων

Σας καλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό κατάστημα ( στο ΚΕΠ ) την 10η ΙΟΥΝΙΟΥ έτους 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. για Τακτική Συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων του Ν. 83,88,89 του Ν. 3852/10 για την συζήτηση και λήψη των παρακάτω θεμάτων:

1) Περί αιτήματος της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ « ΠΙΕΤΡΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Ε.» για προέγκριση άδειας καταστήματος «ΚΑΦΕ ΣΝΑΚ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ εντός του χώρου της εταιρείας ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΕΛΛΑΣ στην περιοχή Σουσάκι.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΛΗΜΝΙΩΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ