Αρχική Χωρίς κατηγορία Φεβρωνία Πατριανάκου: Πότε θα καταβληθούν οι ενισχύσεις στους πληγέντες παραγωγούς της Λακωνίας;

Φεβρωνία Πατριανάκου: Πότε θα καταβληθούν οι ενισχύσεις στους πληγέντες παραγωγούς της Λακωνίας;

1.- Έχουν ήδη ξεκινήσει οι απαραίτητες διαδικασίες που προβλέπονται από τους Κανονισμούς (Κοινοτικούς και Ελληνικούς) για την ενίσχυση των παραγωγών, απάντησε ο Αν. Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Θεόφιλος Λεονταρίδης στην ερώτηση της Φεβρωνίας Πατριανάκου που αφορούσε την καταβολή των ενισχύσεων στους πληγέντες παραγωγούς της Λακωνίας από τους παγετούς 2010-2011.
Όπως επεσήμανε ο Αν. Υπουργός, οι ζημιές που προξενήθηκαν σε φυτικό κεφάλαιο εσπεριδοκαλλιεργειών και ελαιοκαλλιεργειών, στην ευρύτερη περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας εσοδείας 2011 από τον παγετό του Μαρτίου του 2011, εντάχθηκαν στο ετήσιο πρόγραμμα Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων, το οποίο εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στο πλαίσιο των προβλεπόμενων διαδικασιών, αναμένεται η τελική έγκριση του προϋπολογισμού του προγράμματος από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και στη συνέχεια θα εκδοθεί η σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ). Οι ενισχύσεις στους παραγωγούς της Λακωνίας θα καταβληθούν από τον ΕΛΓΑ μετά την έκδοση της σχετικής ΚΥΑ του προγράμματος από τους αρμόδιους φορείς (Υπουργεία Αγροτικής Ανάπτυξης και Οικονομικών) και την ολοκλήρωση των διαδικασιών ελέγχου, σύμφωνα με τον Κανονισμό Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων.
2.- Παραδόθηκε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και στον ΕΛΓΑ το πόρισμα της Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής, που εξέτασε το φαινόμενο της ακαρπίας σε δενδρώδεις καλλιέργειες της χώρας για το 2013, σύμφωνα με την απάντηση του αρμόδιου Αν. Υπουργού σε άλλη ερώτηση της Φεβρωνίας Πατριανάκου, που αφορούσε την αποζημίωση των πληγέντων από την ακαρπία ελαιοπαραγωγών της Λακωνίας.
Ο Αν. Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων επεσήμανε ότι οι Περιφερειακές Επιτροπές των Περιφερειακών Ενοτήτων προέβησαν σε αξιολογήσεις-επισημάνσεις των ζημιών, στις περιοχές όπου συγκεντρώνονται οι δεντροκαλλιέργειες, μεταξύ αυτών και οι ελαιοκαλλιέργειες (συμπεριλαμβανομένης και της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας).
Η επεξεργασία όλου του απαραίτητου υλικού (πόρισμα επιστημονικής επιτροπής, στατιστικά, μετεωρολογικά στοιχεία κλπ) βρίσκεται σε τελικό στάδιο, τόνισε ο Αν. Υπουργός και εφόσον πληρούνται όλες οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις και εγκριθεί η δαπάνη αντιστάθμισης των ζημιών από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, οι ζημιές που υπέστησαν οι παραγωγοί από την ακαρπία θα ενταχθούν σε πρόγραμμα Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων 2013 (αρμοδιότητας ΠΣΕΑ), που θα αποσταλεί προς έγκριση στην αρμόδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι δε ενισχύσεις θα δοθούν μετά την έγκριση του προγράμματος.
Η Βουλευτής είχε επανέλθει για τρίτη φορά στο θέμα της καταβολής των ενισχύσεων στους ελαιοπαραγωγούς της Λακωνίας για τις ζημιές που έχουν υποστεί από την ακαρπία, λόγω των καθυστερήσεων στη διαδικασία.