Αρχική Χωρίς κατηγορία Ρυθμίσεις οφειλών και στο Δήμο Σικυωνίων

Ρυθμίσεις οφειλών και στο Δήμο Σικυωνίων

Ο Δήμος Σικυωνίων, στα πλαίσια των διατάξεων του άρ. 51 του ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α’/14-4-2014), ανακοινώνει τη ρύθμιση πάσης φύσεως οφειλών των οφειλετών του μέχρι και σε εκατό (100) μηνιαίες δόσεις.
Ειδικότερα:
Α. Στη ρύθμιση υπάγεται υποχρεωτικά το σύνολο των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών μέχρι και 14/4/2014, συμπεριλαμβανομένων των μισθωμάτων (ακινήτων, αιγιαλού) με τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, τόκους υπερημερίας, ή τυχόν προβλεπόμενες λοιπές ρήτρες που τις επιβαρύνουν.

Β. Η ρύθμιση είναι πολύ ευνοϊκή, δεδομένου ότι αναλόγως του ρυθμιζόμενου ποσού και του αριθμού των δόσεων, δίνεται η δυνατότητα απαλλαγής μέχρι και ποσοστού 100% τόσο των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής όσο και τυχόν επιβληθέντων προστίμων.

Γ. Οι αιτήσεις κατατίθενται στη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου (Γρ. 2 Δημοτικού Καταστήματος Κιάτου).

Δ. Το ποσό κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των εκατό (100) ευρώ.

Ε. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης ορίζεται σύμφωνα και με τις ανωτέρω διατάξεις η 14η Αυγούστου 2014.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Σικυωνίων (Τηλ. Επικοινωνίας: 2742360135, 2742360138).

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ