Αρχική Χωρίς κατηγορία Γιάννης Σμυρνιώτης : “Πολλά τα οφέλη για το δήμο Τρίπολης προσφέρει το...

Γιάννης Σμυρνιώτης : “Πολλά τα οφέλη για το δήμο Τρίπολης προσφέρει το Σύμφωνο των Δημάρχων”

Συνέντευξη τύπου για την παρουσίαση των δράσεων στις οποίες θα προχωρήσει το επόμενο διάστημα ο δήμος Τρίπολης με βάση το σχέδιο δράσης αειφόρου ενέργειας (Σ.Δ.Α.Ε.), με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας και της μείωσης του κόστους χρήσης της για το δήμο και τους δημότες, έδωσε ο δήμαρχος Τρίπολης κ. Γιάννης Σμυρνιώτης.

Όπως είπε, με την ένταξη του Δήμου Τρίπολη στο Σύμφωνο των Δημάρχων που υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τόσο μέσω των ευρωπαϊκών ανταγωνιστικών προγραμμάτων όσο και μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (Jessica, Elena, κτλ.), προκειμένου οι τοπικές κοινωνίες να εκπληρώσουν και ακόμα να ξεπεράσουν τους στόχους της μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) κατά 20% έως το 2020 ο δήμος:
Αποφεύγει την ενδεχόμενη επιβολή προστίμων από την μη τήρηση των όρων και ταυτόχρονα και διασφαλίζεται ότι ο δημότης δε θα επιβαρυνθεί οικονομικά.
Με το Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (Σ.Δ.Α.Ε.) που εκπονήθηκε οι συνολικές εκπομπές CO2 προβλέπεται να μειωθούν κατά 27%, δηλαδή, σε 130.373,31 ton CO2. Παράλληλα η μείωση της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας με αντίστοιχο οικονομικό όφελος για το Δήμο Τρίπολης και τους δημότες του, θα φτάσει το 17,37%.

Δημιουργεί εξειδικευμένες και σταθερές θέσεις εργασίας που δεν υπόκεινται σε μετεγκατάσταση
Δημιουργεί υγιέστερο περιβάλλον και παρέχει καλύτερη ποιότητα ζωής στους δημότες του.
Ο κ. Σμυρνιώτης υπενθύμισε ότι «ο Δήμος Τρίπολης, από πολύ νωρίς και πριν ακόμα την προσχώρηση του στο ΣτΔ κινήθηκε προς αυτή την κατεύθυνση, αποδεικνύοντας το μέσα από την υποβολή προτάσεων στο ΕΠ Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη, για χρηματοδότηση έργων εξοικονόμησης ενέργειας σε δημοτικά κτίρια (δημοτικά σχολεία, κολυμβητήριο)».
Τι έγινε μέχρι σήμερα – Τι πρόκειται να γίνει
Παράλληλα αναφέρθηκε στο υψηλότερο επίπεδο ζωής που απολαμβάνουν οι δημότες της Τρίπολης μέσα από μία σειρά παρεμβάσεων του Δήμου όπως:
Η πεζοδρόμηση του κέντρου της πόλης που ευνοεί τη χρήση ποδηλάτων και απαγορεύει τη χρήση των οχημάτων,
Η λειτουργία δημοτικών χώρων στάθμευσης που οδήγησε στην κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση αλλά και στην εξοικονόμηση πολύτιμου χρόνου εύρεσης θέσης στάθμευσης,

Η αποδέσμευση των υπηρεσιών του Δήμου μας από παλαιά κτίρια σε νέα ενεργειακά, που ήδη έχει συμβάλλει στη μείωση των ενεργειακών καταναλώσεων και άρα στη μείωση του λειτουργικού κόστους.
Αναφορικά με τις προτεραιότητες του Δήμου στον τομέα εξοικονόμησης ενέργειας και κόστους, ο Δήμαρχος Τρίπολης είπε ότι μία από τις βασικές είναι, η υλοποίηση της οποίας βρίσκεται σε εξέλιξη, «είναι και η αναβάθμιση του δημοτικού φωτισμού, μέσα από τη χρήση νέων ενεργειακών λαμπτήρων, γεγονός που θα συμβάλλει τα μέγιστα στην εξοικονόμηση ενέργειας με άμεσα οφέλη στον δημότη, ο οποίος θα επωφεληθεί από την σημαντική μείωση των δημοτικών τελών. Η μελέτη για το έργο « Αναβάθμιση του συστήματος οδοφωτισμού του Δήμου με σκοπό την μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, της εξοικονόμησης ενέργειας και του κόστους λειτουργίας», έχει εγκριθεί και το έργο είναι έτοιμο προς δημοπράτηση», κατέληξε.

ΣΥΜΦΩΝΟ ΤΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ: ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ – ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ
Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου έγινε εκτενής αναφορά στο Σύμφωνο των Δημάρχων, ενώ δόθηκαν πρακτικές συμβουλές για το τι πρέπει να κάνουν οι πολίτες για τη μείωση της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας και των συνολικών εκπομπών CO2

Πιο Αναλυτικά:

Τι είναι το Σύμφωνο των Δημάρχων
Πρόκειται για την κυριότερη ευρωπαϊκή κίνηση στην οποία συμμετέχουν τοπικές και περιφερειακές αρχές, οι οποίες δεσμεύονται εθελοντικά να αυξήσουν την ενεργειακή απόδοση και τη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις περιοχές τους.

Με τη δέσμευσή τους, οι υπογράφοντες το Σύμφωνο σκοπεύουν να επιτύχουν και να υπερβούν το στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μείωση των εκπομπών CO2 κατά 20% έως το 2020.
Σύμφωνα με τους ειδικούς, οι τοπικές αρχές παίζουν καθοριστικό ρόλο στον μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, ιδιαίτερα εάν ληφθεί υπόψη ότι το 80% της κατανάλωσης ενέργειας και των εκπομπών CO2 συνδέονται με την αστική δραστηριότητα.
Μέχρι στιγμής η ανταπόκριση είναι θεαματική καθώς το Σύμφωνο των Δημάρχων έχει υπογραφεί από περισσότερους από 5.500 φορείς που εκπροσωπούν πάνω από 184 εκατομμύρια πολίτες σε όλο τον κόσμο.
Προκειμένου, δε, να μετατρέψουν την πολιτική δέσμευσή τους σε συγκεκριμένα μέτρα και έργα, οι υπογράφοντες το Σύμφωνο, στους οποίους περιλαμβάνονται μικρές κοινότητες έως μεγάλες μητροπολιτικές περιοχές όπως το Λονδίνο ή το Παρίσι, αναλαμβάνουν κυρίως να συντάξουν μια Βασική Απογραφή Εκπομπών και να υποβάλουν, εντός ενός έτους από την ημερομηνία υπογραφής του Συμφώνου, ένα Σχέδιο Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια (Σ.Δ.Α.Ε.) στο οποίο περιγράφονται οι βασικές δράσεις που σχεδιάζουν να αναλάβουν.

Θεαματικά τα οφέλη για το Δήμο Τρίπολης

Ο Δήμος Τρίπολης έχει θέσει τα θέματα εξοικονόμησης ενέργειας ως προτεραιότητα και για αυτό το λόγο, το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την προσχώρηση του Δήμου στο «Σύμφωνο των Δημάρχων» και την υπογραφή του από τον Δήμαρχο.
Θέτοντας ως έτος καταγραφής ενεργειακών καταναλώσεων το 2010, οι συνολικές εκπομπές CO2 που εκλύθηκαν στους πρώην Δήμους Βαλτετσίου, Κορυθίου, Λεβιδίου, Μαντίνειας, Σκυρίτιδας, Τεγέας, Τριπόλεως και Φαλάνθου, και οι οποίοι από 1.1.2011 αποτελούν τον Καλλικρατικό ΔήμοΤρίπολης, ήταν 179.035ton CO2.

Με το Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (Σ.Δ.Α.Ε.) που εκπονήθηκε οι συνολικές εκπομπές CO2 προβλέπεται να μειωθούν κατά 27%, δηλαδή, σε 130.373,31 ton CO2. Παράλληλα η μείωση της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας με αντίστοιχο όφελος για το Δήμο Τρίπολης και τους δημότες του, θα φτάσει το 17,37%.

Τι πρέπει να κάνει ο Δήμος – Τι πρέπει να κάνουν οι πολίτες
Σύμφωνα με το Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (Σ.Δ.Α.Ε.) η συνολική κατανάλωση ενέργειας και οι συνολικές εκπομπές CO2 θα μειωθούν μέσω μιας σειράς δράσεων και παρεμβάσεων που αποσκοπούν στην:
Εξοικονόμηση και την ορθολογική διαχείριση της ενέργειας προκειμένου να βελτιωθεί η ενεργειακή απόδοση των υφιστάμενων δημοτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων.
Εξοικονόμηση και την ορθολογική διαχείριση της ενέργειας στο δημοτικό φωτισμό.
Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των οχημάτων του δημοτικού στόλου.
Αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).
Βελτίωση ενεργειακής απόδοσης τεχνικών υποδομών του Δήμου .
Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των υπαλλήλων του Δήμου προς την κατεύθυνση εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια όπου εργάζονται καθημερινά.
Εξοικονόμηση οικονομικών πόρων και διάθεσή τους προς την ανάπτυξη αειφόρων επενδύσεων και αντίστοιχης ευαισθητοποίησης του κοινού .
Βελτίωση της αστικής κινητικότητας και της ήπιας κυκλοφορίας.
Ενημέρωση, ευαισθητοποίηση των δημοτών προς την κατεύθυνση εξοικονόμησης ενέργειας.
Με την υλοποίηση του έργου τίθεται επί της ουσίας στην τοπική κοινωνία η προοπτική της συγκεκριμένης και έγκαιρης δράσης για την προώθηση της ορθολογικής χρήσης της ενέργειας. Επιπλέον τόσο ο Δήμος, όσο και οι πολίτες βιώνουν, παρακολουθούν και καταγράφουν τα αποτελέσματα από την υλοποίηση του έργου, ανάγοντας το ζήτημα σε καθημερινό πρακτικό ζήτημα της τοπικής κοινωνίας.

Προηγούμενο άρθροΟ Γιάννης Παπακυριάκος μιλα στο super για την πρόταση αξιοποίησης της Δημοτικής αγοράς Κορίνθου (video)
Επόμενο άρθροΞεκίνησε η υποβολη αιτήσεων για τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών 2014 του τμήματος ΠΕΔις του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου