Αρχική Χωρίς κατηγορία Η παρουσίαση της ΤΕΡΝΑ για την διαχείριση των απορριμμάτων στην Πελοπόννησο (Συνεχής...

Η παρουσίαση της ΤΕΡΝΑ για την διαχείριση των απορριμμάτων στην Πελοπόννησο (Συνεχής Ενημέρωση)

Ο Εκπρόσωπος της ΤΕΡΝΑ ο κ. Αγραφιώτης παρουσίασε στην αρχή της εισήγησης του την εταιρία αναφερόμενος σε έργα που έχει αναλάβει μεταξύ αυτών την ΙΟΝΙΑ ΟΔΟ ενώ προχωρόντας στην παρουσίαση του έργου είπε: «Το έργο Φιλοδοξεί να λύσει για τουλάχιστον 25 χρόνια το πρόβλημα. διαχείρισης συμβατικών αποβλήτων με περιβαλλοντικά άρτιο τρόπο και οικονομικά. Ο τρόπος είναι μέσω ΣΔΙΤ , το έργο θα κατασκευαστεί σε 24 μήνες. Από τον 10 μήνα η εταιρία θα αναλάβει και τις υπηρεσίες μεταβατικής διαχείρισης

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Η 1 ομάδα αφορά την αδειοδότηση – χρηματοδότηση – κατασκευή – λειτουργία και συντήρηση 3 μονάδων, 3 ΧΥΤΥ και 2 σταθμούς μεταφόρτωσης. Ο διαγωνισμός μας δεσμεύει για υπόλειμμα μικρότερο του 45%, ανακύκλωση συν 35% , και αυστηρά κριτήρια σε οσμές, υγρά κτλ ,
Η ΜΠΕ που κατατέθηκε στο ΥΠΕΚΑ αποδεικνύει ότι οι μονάδες δίνουν τελικά καλύτερα περιβαλλοντικά αποτελέσματα από τις συμβατικές μας υποχρεώσεις.
Είναι ένα έργο που κινητοποιεί μεγάλα ιδιωτικά κεφάλαια, συνεπώς οι τράπεζες που θα δώσουν θέλουν να είναι σίγουρες ότι το έργο θα λειτούργει σωστά για 25 χρόνια , συνεπώς ο έλεγχος είναι τριπλός.
Το έργο κινητοποιεί κεφάλαια ύψους 150 εκ ευρώ, από ΕΣΠΑ ίδια κεφάλαια και τραπεζικό δανεισμό
Θεωρούμε ότι τα οφέλη από το έργο πέραν του προφανούς θα βελτιώσουν τους όρους και την ποιότητα ζωής των πολιτών και θα έχουν οφέλη σε ποιοτική γεωργία και τουρισμό.
Θα προσφέρει ανάπτυξη και θέσεις εργασίας , κατά την διετή κατασκευή η εταιρία θα καλύψει 600 θέσεις εργασίας και στα 25 χρόνια 200 θέσεις μόνιμες στις 3 μονάδες και τους 2 σταθμούς. Θα υπάρχουν βέβαια και παράπλευρες θέσεις όπως οι μεταφορές που θα γίνονται από τοπικούς εργολάβους, η αγοραπωλησία των ανακυκλώσιμων κτλ.

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Ξεκινάει 10 μήνες μετά την υπογραφή της σύμβασης, είναι πλήρης και σύννομη διαχείριση δηλαδή ο ανάδοχος η εταιρία που έχουμε ονομάσει «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» θα πράτει σύμφωνα με το νόμο . οι μονάδες θα είναι αυτές που θα λειτουργήσουν το τελικό έργο. Ο στόχος μας είναι ότι στους χώρους όπου θα γίνουν οι τελικές μονάδες θα δημιουργήσουμε προπλάσματα των τελικών μονάδων για την προσωρινή διαχείριση .Υποδοχή , διαχωρισμός σε κλειστά κτίρια, κομποστοποίηση , διάθεση και ασφαλή διάθεση σε κύτταρο ΧΥΤΥ που θα δημιουργηθεί το 10 μήνα όταν ξεκινά η προσωρινή διαχείριση.

Η εταιρία προετοιμάζει τον φάκελο του έργου που πρέπει τον Δεκέμβριο να κατατεθεί στην ευρωπαϊκή επιτροπή για τελική έγκριση. Η υπογραφή της σύμβασης αναμένεται το πρώτο τρίμην του 2014 η έναρξη εργασιών 30 μέρες μετά και η ολοκλήρωση 14 μήνες μετά την έναρξη της προσωρινής διαχείρισης.

ο έτερος εκπρόσωπος της εταιρίας ο κ. Πασχάλης αναφέρθηκε στην μέθοδο που θα χρησιμοποιηθεί την Αναερόβια χώνεψη για οργανικά η οποία αμέσως μετά θα δίνει την θέση της στην κομποστοποίηση. ”
Και στις δυο περιπτώσεις μιλάμε για κλειστούς χώρους ώστε να μην υπάρχει η παραμικρή όχληση στο περιβάλλον . χρόνος παραμονής 12 εβδομάδες, συνεπώς έτοιμο προς χρήση υλικό. Στόχος μας ήταν να δώσουμε μονάδες με ελάχιστο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, υπάρχουν συστήματα απομάκρυνσης και σκόνης και οσμών” είπε ο κ. Πασχάλης.

Προηγούμενο άρθροΞεκίνησε η συζήτηση για τα απορρίμματα
Επόμενο άρθροΜε αποβολή “απείλησε” ο Πουλοκέφαλος ανυπόμονο πολίτη!