Αρχική Ν. Αρκαδίας Δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου – οικοπέδου για δημιουργία ανοικτού χώρου στάθμευσης...

Δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου – οικοπέδου για δημιουργία ανοικτού χώρου στάθμευσης τροχοφόρων

Ο Δήμαρχος Τρίπολης προκηρύσσει Δημοπρασία, μειοδοτική, φανερή και προφορική για τη μίσθωση ενός (01) ακινήτου – οικοπέδου για δημιουργία ανοικτού χώρου στάθμευσης τροχοφόρων στον Δήμο Τρίπολης.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που είναι ιδιοκτήτες κατάλληλων ακινήτων – οικοπέδων, να καταθέσουν έγγραφη πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.

Η προθεσμία υποβολής των προτάσεων ορίζεται από 28.05.2024 και λήγει στις 17.06.2024.

Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προβλεπόμενης προθεσμίας, οποιαδήποτε υποβολή έγγραφης προσφοράς κρίνεται εκπρόθεσμη.

Διαβάστε λεπτομέρειες, εδώ.