Αρχική Ν. Αρκαδίας Δήμος Τρίπολης: Κατεπείγουσα συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου αύριο 25 Απριλίου

Δήμος Τρίπολης: Κατεπείγουσα συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου αύριο 25 Απριλίου

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ H

Σας καλούμε στις 25 Aπριλίου 2024 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.30 όπως προσέλθετε στο κτίριο της ΟΕΒΕΑ επί της οδού Καλαμάτας 113 σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του αρ. 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύουν για λήψη απόφασης στα θέματα:

  1. Έγκριση τροποποίησης καταστατικού και συμμετοχής του Δήμου στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Κοινότητας Ανανεώσιμης Ενέργειας με την επωνυμία «ΤΡΙΠΟΛΙΤCΑ 1821 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και διακριτικό τίτλο: «ΤΡΙΠΟΛΙΤCΑ 1821 Κ.Α.Ε.»

2.«Απευθείας Εκμίσθωση δημοτικών ακινήτων στην «ΤΡΙΠΟΛΙΤCΑ 1821 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»» για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου, εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού» (Δυνάμει των διατάξεων του άρθρ. 196, του Ν. 4555/2018 «Κλεισθένης Ι»)

Λόγος του κατεπείγοντος

η άμεση υποβολή πρότασης στο ΣΔΑΜ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ