Αρχική Ν. Αρκαδίας Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου (22/4/2024)

Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου (22/4/2024)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ H

Σας καλούμε στις 22 Απριλίου 2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20.30 να προσέλθετε στο κτίριο της ΟΕΒΕΑ επί της οδού Καλαμάτας 113 σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του αρ.67 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Ν. 5056/23 (ΦΕΚ 163/06.10.2023 τεύχος Α’) και ισχύει για λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης :

Έγκριση πρακτικού σύσκεψης εκπροσώπων κομμάτων & συνασπισμών κομμάτων που μετέχουν στις εκλογές της 9ης Ιουνίου 2024 για τον καθορισμό χώρων που διατίθενται στο Δήμο Τρίπολης

Περί παραχώρησης της χρήσης ή μη αίθουσας του πρώην Δημοτικού Σχολείου Κοινότητας Ασέας στον “Σύλλογο Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής Ασέας

Εκπρόσωποι του Δήμου Τρίπολης στα Σχολικά Συμβούλια της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αρκαδίας

Εκπρόσωποι του Δήμου Τρίπολης στα Σχολικά Συμβούλια της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αρκαδίας

Τροποποίηση κανονισμού λειτουργίας Δημοτικού Λαχανόκηπου

Αποδοχή δωρεάς

Έκδοση απόφασης διακοπής της κυκλοφορίας σε τμήματα οδών που είναι σε χώρο ευθύνης και αρμοδιότητας του Δήμου Τρίπολης για τη διεξαγωγή του 6ου ΑΓΩΝΑ ΔΡΟΜΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ»

Απευθείας εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου: Πρώην Δημοτικό Σχολείο Κοιν. Γαρέας» (Δυνάμει των διατάξεων του άρθρ. 196 (παρ.2α) του ν. 4555/2018)

Περί επιχορήγησης του συλλόγου «ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ»

Περί επιχορήγησης του συλλόγου «ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ»

Περί επιχορήγησης στην «ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΡΗΝΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ»

Αλλαγή χρηματοδότησης για την εξόφληση των λογαριασμών του έργου: «Κτιριακές Επεμβάσεις στο κτίριο Τσιχριτζή»

Ορισμός πιστωτικών ιδρυμάτων για το άνοιγμα λογαριασμών ειδικού σκοπού που αφορούν την παγία προκαταβολή των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου και ορισμός υπολόγων διαχειριστών των ανωτέρω λογαριασμών

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ EΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ