Αρχική Ν. Αρκαδίας Πρόσκληση Συμβουλίου Κοινότητας Τρίπολης (22/4/2024)

Πρόσκληση Συμβουλίου Κοινότητας Τρίπολης (22/4/2024)

Σας καλούμε την 22α Απριλίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Τρίπολης (1ος όροφος), Λαγοπάτη & Αταλάντης), σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Τρίπολης, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα πιο κάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Χορήγηση έγκρισης άδειας λειτουργίας μουσικής με παρατεταμένο ωράριο σε κατάστημα «καφέ – μπαρ» στον εσωτερικό και εξωτερικό χώρο, με την επωνυμία Γεωργακόπουλος Γεώργιος του Παναγιώτη που βρίσκεται επί της οδού Εθνικής Αντίστασης 57-59 στην Τρίπολη.
  2. Χορήγηση έγκρισης άδειας λειτουργίας μουσικής με παρατεταμένο ωράριο σε κατάστημα «αναψυκτήριο» στον εσωτερικό χώρο, με την επωνυμία Στεφανόπουλος Αγγελής του Δημητρίου που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Γρηγορίου Ε και Κύπρου στην Τρίπολη.
  1. Γνωμοδότηση για την έκδοση απόφασης κανονιστικού χαρακτήρα για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τον καθορισμό μιας θέσης στάθμευσης αυτοκινήτου ΑΜΕΑ (για κοινή χρήση) για την εξυπηρέτηση επισκεπτών του Μουσικού σχολείου Τρίπολης, εμπρός από την είσοδό του στην οδό Νίκου Γκάτσου, εντός σχεδίου πόλης Τρίπολης.
  1. Έκφραση γνώμης σχετικά με την εγκατάσταση της μονάδας βιοαερίου στη ΒΙΠΕ Τρίπολης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΡΑΛΛΗΣ