Αρχική Ν. Κορινθίας Ο Θεσμός του “Ακροατή φοιτητή” στο Τμήμα της Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής...

Ο Θεσμός του “Ακροατή φοιτητή” στο Τμήμα της Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου της Πελοποννήσου

Σε μία αξιόλογη πρωτοβουλία προχωρά το τμήμα της κοινωνικής και της εκπαιδευτικής πολιτικής του Πανεπιστημίου της Πελοποννήσου. Η πρωτοβουλία του τμήματος της Κορίνθου, έχει να κάνει με τον ” ακροατή – φοιτητή ”. Ο θεσμός θα λειτουργήσει το εαρινό εξάμηνο του 2023 – 2024.

Στόχος της πρωτοβουλίας αυτής, είναι η εξωστρέφεια του τμήματος, η διάχυση της επιστημονικής γνώσης, η επικοινωνία της ακαδημαικής κοινότητας με την τοπική κοινωνία.

Το πρόγραμμα, προσφέρει τη δυνατότητα σε κάθε πολίτη, τόσο απ’ την Κορινθία, όσο και από τις γειτονικές Περιφερειακές Ενότητες, να παρακολουθήσει, ως ακροατής, συγκεκριμένα πανεπιστημιακά μαθήματα, χωρίς άλλες προυποθέσεις. Η δράση έχει ενταχθεί στο Στρατηγικό Σχέδιο του τμήματος της κοινωνικής και της εκπαιδευτικής πολιτικής. Το τμήμα, επιχειρεί να ανοίξει τη μάθηση και να προωθήσει τη λεγόμενη δια βίου εκπαίδευση στην τοπική κοινωνία.

Οι συμμετέχοντες στη δράση, θα έχουν την ευκαιρία να συνεργαστούν με τα μέλη ΔΕΠ του τμήματος, να εξερευνήσουν νέους τομείς γνώσης και να εμπλουτίσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους. Η ιδιότητα του ”ακροατή φοιτητή” έχει διάρκεια ένα ακαδημαικό εξάμηνο, η οποία μπορεί να ανανεώνεται.