Αρχική Περ. Πελοποννήσου Αποφάσεις από την συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Αποφάσεις από την συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Αποφάσεις για σειρά σημαντικών θεμάτων έλαβε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου, η οποία συνεδρίασε σήμερα Τρίτη 28 Νοεμβρίου.

Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων, η Επιτροπή ενέκρινε την υποβολή από την Περιφέρεια αιτήματος για χρηματοδότηση από το ΠΕΠ Πελοποννήσου 2021 – 2027 της μελέτης και κατασκευής στον Δήμο Ερμιονίδας νέου κλειστού μεταλλικού γυμναστηρίου (τυποποιημένου κατά ΓΓΑ), με προϋπολογισμό 1.500.000 ευρώ.

Προέβη, επίσης, στην έγκριση του 1ου πρακτικού αποσφράγισης της ανοικτής διαδικασίας μέσω του ΕΣΗΔΗΣ για την ανάδειξη προσωρινού ανάδοχου στο προϋπολογισμού 1.000.000 ευρώ έργο ανάπλασης κοινόχρηστων χωρών σε ιστορικούς οικισμούς του Δήμου Δυτικής Μάνης

Στη σημερινή της συνεδρίαση, εξ άλλου, η Επιτροπή ενέκρινε την διενέργεια της 5ης πρόσκλησης για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. Μεσσηνίας για το σχολικό έτος 2023 – 2024.

Ακόμα, η Οικονομική Επιτροπή προέβη στην ανάδειξη οριστικού μειοδότη στο προϋπολογισμού 100.000 ευρώ έργο αντιπλημμυρικής προστασίας του οικισμού Ραψομάτη, με χρηματοδότηση από το  5o ΕΑΠ του λεκανοπέδιου Μεγαλόπολης.

Προέβη επίσης στην έγκριση του πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου και κατακύρωσης της ηλεκτρονικής δημοπρασίας για το έργο που αφορά στην δημιουργία αθλητικού κέντρου στην Κυπαρισσία (υποέργο 1 κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης). Εξ άλλου, έκανε αποδεκτή χρηματοδότηση ύψους 107.880 ευρώ προς την Περιφέρεια από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ – ΣΑΝΠ 326.

Τέλος, μεταξύ άλλων, η Επιτροπή ενέκρινε οικονομική ενίσχυση συνολικού ύψους 74.000 ευρώ προς τις Μητροπόλεις στις 5 Ενότητες της Περιφέρειας προκειμένου να συνδράμει, εν όψει των Χριστουγέννων, στο φιλανθρωπικό έργο που επιτελούν.

Συγκεκριμένα, η εν λόγω πίστωση διατίθεται για την υποστήριξη από την Περιφέρεια των ευαγών ιδρυμάτων των μητροπόλεων α) Αργολίδος (10.000 ευρώ), β) Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως (8.000 ευρώ), γ) Κορίνθου, Σικυώνος, Ζεμενού, Ταρσού και Πολυφέγγους (10.000 ευρώ), δ) Μάνης (8.000 ευρώ), ε) Μαντινείας και Κυνουρίας (10.000 ευρώ), στ) Μεσσηνίας (10.000 ευρώ), ζ) Μονεμβασίας και Σπάρτης (10.000 ευρώ) και η) Τριφυλίας και Ολυμπίας (8.000 ευρώ).