Αρχική Ν. Κορινθίας Οι θέσεις του Προέδρου του Επιμελητηρίου Κορινθίας, κ. Παναγιώτη Λουζιώτη για το...

Οι θέσεις του Προέδρου του Επιμελητηρίου Κορινθίας, κ. Παναγιώτη Λουζιώτη για το νέο φορολογικό νομοσχέδιο

Με αφορμή τις εκτενείς συζητήσεις που έχουν ξεκινήσει για το νέο φορολογικό
νομοσχέδιο, τασσόμαστε υπέρ της δημιουργίας μιας ορθής φορολογικής κουλτούρας
στην χώρα μας. Να δημιουργήσουμε δηλαδή μια νομοθεσία κατανοητή, ξεκάθαρη και
λειτουργική για όλους. Με την εφαρμογή ενός νέου και δίκαιου συστήματος
φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών, με ρυθμίσεις αντίστοιχες με αυτές οι
οποίες ισχύουν σε χώρες της ΕΕ.

Η φοροδιαφυγή και η παραοικονομία αποτελούν τις δύο πιο σκληρές μορφές
αθέμιτου ανταγωνισμού εις βάρος των επιχειρήσεων όλων των μορφών και όλων των
μεγεθών. Προφανώς και επιθυμούμε την πάταξη της φοροδιαφυγής και
παραοικονομίας αλλά ταυτόχρονα επιθυμούμε και ίσες ευκαιρίες στην άσκηση της
επιχειρηματικότητας με σεβασμό στον ελεύθερο επαγγελματία και την οικογενειακή
επιχείρηση. Για κανένα λόγο δεν θέλουμε να στοχοποιηθούν οι μικρές επιχειρήσεις
και οι αυτοαπασχολούμενοι που πλήττονται επί σειρά ετών κρίσης, σε βαθμό
επιβίωσης, από την πανδημία, την ακρίβεια και από τον αθέμιτο ανταγωνισμό.

Από την μία η κοινωνική αδικία σχετικά με όσους δε δύνανται να φοροδιαφύγουν –
μισθωτούς, συνταξιούχους, επιχειρήσεις- οι οποίοι καλούνται να «πληρώνουν τα
σπασμένα» και για τους υπόλοιπους, πρέπει να διορθωθεί. Από την άλλη με το νέο
φορολογικό, πρέπει να υπάρξει μέριμνα και για τους επαγγελματίες, που βγάζουν

κάτω από 10.000 ευρώ. Και μην ξεχνάμε ότι μία στις δύο επιχειρήσεις των
επιχειρήσεων – ένα μεγάλο ποσοστό – στη χώρα μας όμως είναι ελεύθεροι
επαγγελματίες-αυτοαπασχολούμενοι.

Επιμένουμε στην πρόταση οι συνεπείς φορολογούμενοι να επιβραβεύονται όπως είχε
εφαρμοσθεί στην αρχή της πανδημίας σε φορολογουμένους που, παρότι πλήττονταν
από την κρίση, πλήρωσαν στην ώρα τους τις υποχρεώσεις τους προς το Δημόσιο,
χωρίς να κάνουν χρήση του δικαιώματος αναστολής των πληρωμών αυτών. Στόχος
αυτού του μέτρου είναι να αυξηθεί η φορολογική συμμόρφωση, καθώς σήμερα το
20% περίπου των φορολογικών εσόδων δεν καταβάλετε εμπρόθεσμα.

Τέλος, όσο για τις καταγγελίες περί φοροδιαφυγής, η κυβέρνηση πρέπει να το
ξανασκεφτεί, σίγουρα να μην είναι έμμισθη, διότι εκεί θα βιώσουμε καταστάσεις που
θα αποδυναμώσουν την κοινωνική συνοχή.