Αρχική Ν. Αρκαδίας Ο Δήμος Τρίπολης σε σεμινάριο για την προώθηση της καινοτομίας στα Ευρωπαϊκά...

Ο Δήμος Τρίπολης σε σεμινάριο για την προώθηση της καινοτομίας στα Ευρωπαϊκά έργα για τη νεολαία

Την περασμένη εβδομάδα, ο Δήμος Τρίπολης συμμετείχε με επιτυχία στο Ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό σεμινάριο με τίτλο “WorkQUAholics”, το οποίο συγκέντρωσε εργαζόμενους φορέων από 12 διαφορετικές χώρες. Διοργανώθηκε από τον οργανισμό GEYC (Ομάδα της Ευρωπαϊκής Νεολαίας για την Αλλαγή) στο Grudziądz της Πολωνίας με την χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ErasmusPlus. Το σεμινάριο είχε ως στόχο να εξοπλίσει τους εργαζόμενους με βασικές δεξιότητες και ψηφιακά εργαλεία που είναι απαραίτητα για τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση ποιοτικών έργων για τη νεολαία.

Ο Δήμος Τρίπολης εκπροσωπήθηκε από την κυρία Ρούσου Ιωάννα, η οποία μέσω συζητήσεων, βελτίωσε σημαντικά τις δεξιότητές της στον σχεδιασμό και την υλοποίηση ποιοτικών έργων για νέους, είχε την ευκαιρία να ανταλλάξει καλές πρακτικές και να δημιουργήσει συνεργασίες τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Το σεμινάριο workQUAholics περιλάμβανε μια σειρά από εργαστήρια και διαδραστικές συνεδρίες όπου οι συμμετέχοντες έμαθαν διάφορες τεχνικές για να εμπλουτίσουν τις ικανότητές τους στη διαχείριση έργων. Το σεμινάριο ενδυνάμωσε τους νέους εργαζόμενους με τις απαραίτητες δεξιότητες ώστε να σχεδιάσουν και να εκτελέσουν καινοτόμα έργα για νέους, προσαρμοσμένα στις ανάγκες της κοινότητας. Απέκτησαν μια βαθύτερη κατανόηση των διαφόρων ψηφιακών εργαλείων που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας διαχείρισης έργων τους. Η υιοθέτηση του ψηφιακού μετασχηματισμού πλέον αποτελεί βασικό στοιχείο σχεδίασης και υλοποίησης ενός έργου.

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου #WorkQUAholics πραγματοποιήθηκαν 3 εκπαιδευτικές επισκέψεις που συνδέονται με τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της Νεολαίας:

– Ψηφιακό – Center for Modernity Mill of Knowledge

– Κοινωνικό – Ινστιτούτο για την Αντιμετώπιση του Αποκλεισμού

– Πράσινο – Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο Grudziądz

Μέσω αυτών των σεμιναρίων, ο Δήμος Τρίπολης αποκτά νέες γνώσεις που μπορεί να εφαρμόσει σε μελλοντικά Ευρωπαϊκά έργα. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για να την ενδυνάμωση των νέων του Δήμου μας!