Αρχική Eπικαιρότητα Μεταβιβάσεις ακινήτων: Ψηφιακά άλλαξαν χέρια 12.200 ακίνητα μέσω MyProperty – Η διαδικασία

Μεταβιβάσεις ακινήτων: Ψηφιακά άλλαξαν χέρια 12.200 ακίνητα μέσω MyProperty – Η διαδικασία

Σημαντικές είναι οι ευκολίες που φέρνει η ψηφιακή διαδικασία μεταβιβάσεων μέσω της πλατφόρμας MyProperty.
Σε πιλοτική λειτουργία έχει θέσει η ΑΑΔΕ από τις 7 Ιουλίου ψηφιακή διαδικασία ανάρτησης των συμβολαιογραφικών εγγράφων για μεταβιβάσεις ακινήτων στην πλατφρόσμα MyProperty με αποτέλεσμα να “κτυπήσει” κόκκινο η “ζήτηση”.
Κι έτσι πάνω από 12.200 μεταβιβάσεις έγιναν με ψηφιακή δήλωση του Ε9 για αγοραπωλησίες ακινήτων των οποίων η δήλωση Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτων έχει υποβληθεί από τις 17 Μαϊου και μετά την ανάρτηση των συμβολαίων.
Να σημειωθεί ότι στις 8.200, από τις 12.200 μεταβιβάσεις/αγοραπωλησίες ακινήτων υπήρξε αυτόματη διόρθωση και συμπλήρωση του Ε9 τόσο του αποκτώντα, όσο και του πωλητή του ακινήτου.
Την ίδια ώρα, 4.000 δηλώσεις, δεν είχαν Αριθμού Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ) κι έτσι παλιοί και νέοι ιδιοκτήτες θα πρέπει να συμπληρώσουν με τον παραδοσιακό τρόπο το Ε9 για το μεταβιβαζόμενο ακίνητο.

Σημειώνεται ότι η διαδικασία της αυτόματης δήλωσης Ε9 δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που δεν έχει καταχωρηθεί ο ΑΤΑΚ του μεταβιβαζόμενου ακινήτου κατά την ψηφιακή υποβολή της δήλωσης φόρου μεταβίβασης ακινήτου στο «myPROPERTY». Στην περίπτωση αυτή η συμπλήρωση και υποβολή του Ε9 γίνεται από τους αγοραστές και πωλητές των ακινήτων.

Επίσης δεν ισχύει η αυτόματη συμπλήρωση του Ε9 στην περίπτωση όπου δεν καταχωρηθούν τα στοιχεία του μεταβιβαστικού συμβολαίου ή/και δεν αναρτηθεί αυτό στην εφαρμογή «myPROPERTY» έως και την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Φεβρουαρίου του επόμενου της σύνταξης του συμβολαίου έτους.

Όπως φαίνεται η όλη διαδικασία διευκολύνει τους πολίτες, ενώ μηδενίζει κινδύνους για λάθη που παρατηρούνται στις χειρόγραφες δηλώσεις, κάθε φορά που αλλάζει η εικόνα της περιουσίας του φορολογουμένου. Κι έτσι, η ΑΑΔΕ με βάση και το σχεδιασμό αναμένεται να εφαρμόσει ανάλογο σύστημα για γονικές παροχές και δωρεές.

Σημειώνεται ότι λήγει σήμερα και η παράταση που κάθε χρόνο δίνεται μετά την έκδοση του ΕΝΦΙΑ, για να κάνουν διορθώσεις στο περσινό Ε9 οι ιδιοκτήτες που βλέπουν «φουσκωμένα» εκκαθαριστικά λόγβ λαθών (σε τετραγωνικά, όροφο, χρήση δικαιώματος, ποσοστά συνιδιοκτησίας κλπ).

Η ψηφιακή διαδικασία
Ανακυτικά για την αυτόματη δημιουργία και υποβολή ψηφιακής δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) μέσω της εφαρμογής myPROPERTY, με κάθε ανάρτηση συμβολαίου μεταβίβασης ακινήτου που γίνεται από συμβολαιογράφο στην πλατφόρμα myPROPERTY, δημιουργείται αυτόματα για τους συμβαλλόμενους ψηφιακή δήλωση στοιχείων ακινήτων Ε9 (προς το παρόν μόνο για αγορές).

Αμεσα έρχεται και ενημέρωση των συμβαλλομένων με μήνυμα που αναρτάται στη θυρίδα τους στην ψηφιακή πύλη myAADE (στη διαδρομή «Μητρώο & Επικοινωνία/Τα Μηνύματά μου») ότι έχει δημιουργηθεί νέα ψηφιακή δήλωση ακινήτων Ε9, που μπορούν να τη βρουν έτοιμη και συμπληρωμένη, ακριβώς σύμφωνη με τα στοιχεία του συμβολαίου, ώστε να αλλάξει άμεσα η περιουσιακή κατάσταση του κάθε φορολογουμένου!

Ωστόσο, όπως αναφέρθηκε, υπάρχει και ενδεχόμενο να μη δημιουργηθεί η δήλωση. Αυτό μπορεί να συμβεί συνήθως, είτε αν δεν μπορέσει να αναρτήσει το συμβόλαιο ο συμβολαιογράφος, είτε αν δεν είναι σωστά συμπληρωμένος ο μοναδικός Αριθμός Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ) που αντιστοιχεί σε κάθε ακίνητο που δηλώνεται στο Ε9.

Σε περίπτωση πάντως που δεν καταστεί εφικτή η αυτόματη δημιουργία δήλωσης στοιχείων ακινήτων, οι συμβαλλόμενοι ενημερώνονται επίσης, με μήνυμα στη θυρίδα τους στο myAADE.

Επισημαίνεται ότι η ανάρτηση του συμβολαίου μεταβίβασης ακινήτου από τον συμβολαιογράφο πρέπει να γίνει εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από τη σύνταξή του).

Σύμφωνα με την Α.1099/6.7.2023 Απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, τα βήματα της αυτόματης υποβολής Ε9 είναι τα εξής:

1. Πριν από την ψηφιακή υποβολή της δήλωσης φόρου μεταβίβασης ακινήτων στο myPROPERTY, είναι απαραίτητη η επικαιροποίηση από τον πωλητή των στοιχείων του μεταβιβαζόμενου ακινήτου στο Περιουσιολόγιο της ΑΑΔΕ. Την ίδια υποχρέωση έχει και ο αποκτών το ακίνητο, εφόσον έχει ήδη δικαίωμα επί του μεταβιβαζόμενου ακινήτου.

2. Με την ανάρτηση του συμβολαίου από τον συμβολαιογράφο στο myPROPERTY δημιουργείται αυτόματα το Ε9 για κάθε συμβαλλόμενο (αγοραστή/στές και πωλητή/ τές) με τις μεταβολές της ακίνητης περιουσίας που αφορούν είτε τον πίνακα 1 είτε τον πίνακα 2 αυτής. Αυτόματα συμπληρώνονται τα εξής στοιχεία:

– Για τον μεταβιβάζοντα, τα πεδία που αφορούν στην περιγραφή του ακινήτου συμπληρώνονται με τα στοιχεία που αντιστοιχούν στον Αριθμό Ταυτότητας Ακινήτου (Α.Τ.ΑΚ.) του μεταβιβαζόμενου ακινήτου και αντλούνται από την τρέχουσα περιουσιακή κατάσταση της ακίνητης περιουσίας του στο Περιουσιολόγιο.

– Για τον αποκτώντα, εφόσον δεν έχει δικαίωμα στο μεταβιβαζόμενο ακίνητο, τα πεδία που αφορούν στην περιγραφή του ακινήτου συμπληρώνονται με τα στοιχεία που αντιστοιχούν στον ΑΤΑΚ του μεταβιβαζόμενου ακινήτου και αντλούνται από την τρέχουσα περιουσιακή κατάσταση της ακίνητης περιουσίας του μεταβιβάζοντα. Εάν έχει ήδη δικαίωμα στο ακίνητο και έχει συμπληρώσει τον σχετικό Α.Τ.ΑΚ. κατά την υποβολή της δήλωσης φόρου μεταβίβασης ακινήτων στο«myPROPERTY», τα πεδία που αφορούν στην περιγραφή του ακινήτου συμπληρώνονται με τα στοιχεία που αντιστοιχούν στο συγκεκριμένο Α.Τ.ΑΚ. και αντλούνται από την τρέχουσα περιουσιακή κατάσταση της ακίνητης περιουσίας του στο Περιουσιολόγιο Ακινήτων,

για όλους τους συμβαλλόμενους, τα πεδία που αφορούν το είδος του εμπραγμάτου δικαιώματος, το ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του ακινήτου, το έτος γέννησης και τον ΑΦΜ του επικαρπωτή συμπληρώνονται με τα στοιχεία που αντλούνται από τη δήλωση φόρου μεταβίβασης ακινήτων στο «myPROPERTY»,

– για όλους τους συμβαλλόμενους, τα πεδία «αριθμός συμβολαίου», «ΑΦΜ συμβολαιογράφου» και «Ημερομηνία Συμβολαίου» συμπληρώνονται με τα στοιχεία που αντλούνται από την εφαρμογή «myPROPERTY»,

– για όλους τους συμβαλλόμενους, η στήλη «Κωδικός Μεταβολής» της δήλωσης στοιχείων ακινήτων συμπληρώνεται με τον κωδικό 1, σε περίπτωση δήλωσης νέου ακινήτου / εμπράγματου δικαιώματος, με τον κωδικό 2, σε περίπτωση μεταβολής στοιχείων του ακινήτου / εμπράγματου δικαιώματος ή με τον κωδικό 3, σε περίπτωση διαγραφής του ακινήτου / εμπράγματου δικαιώματος. Στο πεδίο «σημειώσεις του φορολογούμενου» αναγράφεται η φράση «Αυτόματη δημιουργία δήλωσης Ε9 από το myPROPERTY».

3. Οι φορολογούμενοι λαμβάνουν ηλεκτρονική ειδοποίηση και email και ενημερώνονται για τη δημιουργία του Ε9.

4. Το Ε9 που δημιουργείται αυτόματα θεωρείται ότι έχει οριστικώς υποβληθεί.

5. Σε περίπτωση διαπίστωσης οποιασδήποτε αναντιστοιχίας μεταξύ του μεταβιβαστικού συμβολαίου και της αυτόματης δήλωσης Ε9 ο φορολογούμενος μπορεί να υποβάλει εντός της νόμιμης προθεσμίας τροποποιητική δήλωση Ε9.

Οι εξαιρέσεις

Υπενιυμίζεται, ότι δεν ισχύει η αυτόματη δήλωση Ε9 σε περίπτωση που:

– Δεν καταχωρηθούν τα στοιχεία του μεταβιβαστικού συμβολαίου ή/και δεν αναρτηθεί αυτό στην εφαρμογή «myPROPERTY» έως και την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Φεβρουαρίου του επόμενου της σύνταξης του συμβολαίου έτους

– Δεν έχει καταχωρηθεί ο/οι ΑΤΑΚ του μεταβιβαζόμενου ακινήτου κατά την υποβολή της δήλωσης φόρου μεταβίβασης ακινήτου στην εφαρμογή «myPROPERTY».