Αρχική Ν. Αρκαδίας Αφορά φοιτητές και φοιτήτριες στην Τρίπολη | Δωρεάν μαθήματα στο πλαίσιο της...

Αφορά φοιτητές και φοιτήτριες στην Τρίπολη | Δωρεάν μαθήματα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πανεπιστημιακής Συμμαχίας EUNICE

Στο πλαίσιο της συμμετοχής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (ΠΑ.ΠΕΛ.) στη Συμμαχία Ευρωπαϊκών
Πανεπιστημίων EUNICE (European University for Customized Education) δίνεται η δυνατότητα στις φοιτήτριες και
τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου να παρακολουθήσουν, χωρίς δίδακτρα, επιλεγμένα
διεπιστημονικά μαθήματα υψηλού επιπέδου που προσφέρονται από τα δέκα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια* που
συμμετέχουν στη Συμμαχία.
Μέσα από έναν μεγάλο κατάλογο 50 μαθημάτων, όπου εντάσσονται σε 7 ευρείες θεματικές, οι φοιτήτριες και
φοιτητές έχουν την εξαιρετική ευκαιρία να επιλέξουν για δωρεάν παρακολούθηση στα αγγλικά ή σε άλλες
γλώσσες και με διαφορετικές μορφές διδασκαλίας τα μαθήματα που τους ενδιαφέρουν.
Οι θεματικές των μαθημάτων είναι:
 Soft Skills & Global Competences
 Information Technology (IT) & Smart Cities
 Health Care
 History & Social Sciences
 Sustainable Development
 Engineering: Energy, Transport/Mobility, Environment
 Languages
Το ΠΑ.ΠΕΛ. συμμετέχει στο πρόγραμμα προσφέροντας τέσσερα μαθήματα, τα οποία είναι: Introduction to
Intercultural Communication in Business & Politics, Digital Signal Processing – From Basic to Advanced, Topics on
European Studies και Topics on International Studies.
Οι φοιτήτριες/ές που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν ένα ή περισσότερα από τα προσφερόμενα μαθήματα
και να επωφεληθούν από τον εμπλουτισμό των γνώσεών τους με τη βοήθεια και καθοδήγηση καταρτισμένων και
έμπειρων διδασκόντων από 10 ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, μπορούν να βρουν τον πλήρη κατάλογο μαθημάτων στις
ιστοσελίδες του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και της Συμμαχίας EUNICE (https://eunice-university.eu/courses/).
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι η Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου. Σημειώνεται ότι ο αριθμός συμμετεχόντων
είναι περιορισμένος, επομένως συνιστάται η έγκαιρη αναζήτηση και δέσμευση μιας θέσης.
* Πανεπιστήμια Συμμαχίας EUNICE
Poznan University of Technology (Poland)
Brandenburg University of Technology (Germany)
University of Cantabria (Spain)
University of Mons (Belgium)
University of Catania (Italy)
Université Polytechnique HAUTS-DE-FRANCE (France)
University of Vaasa (Finland)
University of Karlstad (Sweden)
University of the Peloponnese (Ελλάδα)
The Polytechnic Institute of Viseu (Portugal)