Αρχική Περ. Πελοποννήσου 19 Ιουλίου | Δυο συνεδριάσεις για το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου

19 Ιουλίου | Δυο συνεδριάσεις για το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Σας καλούμε σε ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
Πελοποννήσου, η οποία θα πραγματοποιηθεί ΜΟΝΟ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ, την 19η
Ιουλίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 4.00 μ.μ, στο κτίριο της ΟΕΒΕΑ επί
της οδού Καλαμάτας 113, στην Τρίπολη, για τη λήψη αποφάσεων στο παρακάτω
θέμα:
 Έγκριση οικονομικών καταστάσεων – Ισολογισμός της Περιφέρειας
Πελοποννήσου της 31ης Δεκεμβρίου 2018.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Χρήστος Λαμπρόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης

 

———————————————————

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Σας καλούμε στην 12η
τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
Πελοποννήσου, η οποία θα πραγματοποιηθεί ΜΟΝΟ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ, την 19η
Ιουλίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 5.30 μ.μ, στο κτίριο της ΟΕΒΕΑ επί
της οδού Καλαμάτας 113, στην Τρίπολη, για τη λήψη αποφάσεων στα παρακάτω
θέματα:
α . Διαδικασία ελέγχου :
 Ερωτήσεις – επερωτήσεις Περιφερειακών Συμβούλων.
β . Θέματα ημερήσιας διάταξης :
Α . Οικονομικά θέματα
1. Έγκριση 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023
Περιφέρειας Πελοποννήσου.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Χρήστος Λαμπρόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης
2. Έγκριση 7ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος ΚΑΠ 20% έτους 2023.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Χρήστος Λαμπρόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης
3. Έγκριση 2ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Ιδίων Πόρων ΠΕ
Αρκαδίας έτους 2023.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Εμμανουήλ Σκαντζός, Αντιπεριφερειάρχης
4. Έγκριση 3ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος ΚΑΠ ΠΕ Κορινθίας
έτους 2023.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Χαρίλαος Βυτινιώτης, Αντιπεριφερειάρχης
5. Έγκριση 4ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος ΚΑΠ ΠΕ Μεσσηνίας
έτους 2023.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ανδρέας Τσουκαλάς, Αντιπεριφερειάρχης
6. Έγκριση 5ης τροποποίησης προγράμματος Ιδίων Πόρων ΠΕ Μεσσηνίας
έτους 2023.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ανδρέας Τσουκαλάς, Αντιπεριφερειάρχης
7. Άνοιγμα άτοκου λογαριασμού σε Τραπεζικό Ίδρυμα στα πλαίσια
υλοποίησης του έργου «ER 01C0224 SECON» του προγράμματος INTERREGER 01C0224 SECON» του προγράμματος INTERREG» του προγράμματος IN» του προγράμματος INTERREGTERREG
EUROPE, με τελικό δικαιούχο Περιφέρεια Πελοποννήσου.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Χρήστος Λαμπρόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης
Β . Διοικητικά θέματα
8. Ορισμός εκπροσώπου για τη λειτουργία του Πειθαρχικού Συμβουλίου Π.Δ.
170/2003, για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων στα διοικητικά όργανα και
στους ιδιοκτήτες λεωφορείων του ΚΤΕΛ Α.Ε. Αργολίδας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ιωάννης Μαντζούνης, Αντιπεριφερειάρχης
9. Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην Εθνική οδό Τρίπολης –
Καλαμάτας για την εκτέλεση εργασιών στα πλαίσια του έργου: «ER 01C0224 SECON» του προγράμματος INTERREGΟριστική
αποκατάσταση βατότητας των καταπτώσεων στην περιοχή Δερβενίου της Ε.Ο.
Τρίπολης – Καλαμάτας».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Εμμανουήλ Σκαντζός, Αντιπεριφερειάρχης
Γ . Περιβαλλοντικά θέματα
10. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του
έργου: «ER 01C0224 SECON» του προγράμματος INTERREGΣταθμός Υπεραστικών Λεωφορείων Ν. Μεσσηνίας» ΚΤΕΛ, Τ.Κ.
Καλαμάτας του Δήμου Καλαμάτας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ανδρέας Τσουκαλάς, Αντιπεριφερειάρχης
11. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του
έργου: «ER 01C0224 SECON» του προγράμματος INTERREGΚατασκευή βιολογικού καθαρισμού ΤΚ Αγίου Φλώρου» στην ΤΚ Αγίου
Φλώρου, Δήμου Καλαμάτας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ευστάθιος Αναστασόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης
Δ . Έγκριση σύναψης – τροποποίησης Προγραμματικών Συμβάσεων
Υλοποίησης έργων Τεχνικού Προγράμματος και ΠΔΑ – ΠΔΕ
12. Έγκριση 2ης τροποποίησης – συμπλήρωσης – επικαιροποίησης της
από 01-04-2019 υπογεγραμμένης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της
Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Σικυωνίων, για την υλοποίηση του
έργου: «ER 01C0224 SECON» του προγράμματος INTERREGΣυντήρηση οδικού δικτύου στην περιοχή ΤΚ Καστανιάς».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Χαρίλαος Βυτινιώτης, Αντιπεριφερειάρχης
13. Έγκριση τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της
Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΜΟΡΙΑΣ Α.Ε. –
ΑΟΤΑ, για την πράξη: «ER 01C0224 SECON» του προγράμματος INTERREGΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡΧΑΙΑΣ
ΦΕΝΕΟΥ, ΜΑΤΙΟΥ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ». Επέκταση
χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γιώργος Οικονόμου, Αντιπεριφερειάρχης
14. Έγκριση 2ης τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ
της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης
Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου με τίτλο
«ER 01C0224 SECON» του προγράμματος INTERREGΈρευνα για την ανάπτυξη ολοκληρωμένου σχεδίου αντιμετώπισης της
ρύπανσης που προκαλείται από τον κύκλο εργασιών των πυρηνελαιουργείων».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ευστάθιος Αναστασόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης
15. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της
Περιφέρειας Πελοποννήσου και της ΔΕΥΑ Μεσσήνης, για την πράξη «ER 01C0224 SECON» του προγράμματος INTERREGΕξοπλισμός
νέας γεώτρησης Μαγγανιακού, Δημοτικής Ενότητας Ανδρούσας».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αναστάσιος Σαρδέλης, Εντεταλμένος Σύμβουλος
16. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της
Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Σπάρτης, του Περιφερειακού Ταμείου
Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου και της Αναπτυξιακής Μεσσηνίας Α.Ε.
ΑΟΤΑ, για την πράξη «ER 01C0224 SECON» του προγράμματος INTERREGΜελέτη βελτίωσης της Εθνικής Οδού Σπάρτη – Μυστρά,
στο τμήμα Τ.Κ. Μυστρά – κεντρική πύλη Κάστρου».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Θεόδωρος Βερούτης, Αντιπεριφερειάρχης
17. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της
Περιφέρειας Πελοποννήσου και της ΔΕΥΑ Επιδαύρου, για το έργο: «ER 01C0224 SECON» του προγράμματος INTERREGΕπέκταση
δικτύου ύδρευσης από τη θέση Άγιος Νεκτάριος της ΤΚ Αδαμίου έως την Ιερά
Μονή Καλαμίου του Δήμου Επιδαύρου».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αναστάσιος Γανώσης, Αντιπεριφερειάρχης
18. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της
Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΜΟΡΙΑΣ Α.Ε. – ΑΟΤΑ
και Λιμενικού Ταμείου Βραχατίου, για την ωρίμανση του έργου: «ER 01C0224 SECON» του προγράμματος INTERREGΔιαμόρφωση
παραλιακού μετώπου Βραχατίου».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αθηνά Κόρκα – Κώνστα, Εντεταλμένη Σύμβουλος
19. Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας
Πελοποννήσου, Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Βόρειας Κυνουρίας, Περιφερειακού
Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου και Δήμου Βόρειας Κυνουρίας
για ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ & ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΩΣ ΥΔΑΤΙΝΟ ΠΕΔΙΟ ΣΤΟΝ ΛΙΜΕΝΑ ΠΑΡΑΛΙΟΥ ΑΣΤΡΟΥΣ ΝΟΜΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αναστάσιος Γανώσης, Αντιπεριφερειάρχης
20. Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας
Πελοποννήσου, Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ανατολικής Μάνης, Περιφερειακού
Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου και Δήμου Ανατολικής Μάνης
για ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ & ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ
ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΟΥ ΣΤΟΝ ΛΙΜΕΝΑ ΓΥΘΕΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αναστάσιος Γανώσης, Αντιπεριφερειάρχης
21. Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας
Πελοποννήσου, Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασιάς, Περιφερειακού
Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου και Δήμου Μονεμβασιάς
για ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ & ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ
ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΟΥ ΣΤΟΝ ΛΙΜΕΝΑ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αναστάσιος Γανώσης, Αντιπεριφερειάρχης
22. Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας
Πελοποννήσου, Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ερμιονίδας, Περιφερειακού
Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου και Δήμου Ερμιονίδας
για ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ & ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ
ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΟΥ ΣΤΟΝ ΛΙΜΕΝΑ ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αναστάσιος Γανώσης, Αντιπεριφερειάρχης
23. Έγκριση 1ης τροποποίησης Σύμβασης Διαβαθμιδικής συνεργασίας,
μεταξύ Περιφέρειας Πελοποννήσου και Δήμου Δυτικής Μάνης για την πράξη
«ER 01C0224 SECON» του προγράμματος INTERREGΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΑΛΤΑΣ Τ.Κ. ΣΤΑΥΡΟΠΗΓΙΟΥ».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ανδρέας Τσουκαλάς, Αντιπεριφερειάρχης
24. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της
Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας για το έργο:
«ER 01C0224 SECON» του προγράμματος INTERREGΚατασκευή – συντήρηση Δημοτικού Σχολείου Περδικόβρυσης».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Εμμανουήλ Σκαντζός, Αντιπεριφερειάρχης
25. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο:
«ER 01C0224 SECON» του προγράμματος INTERREGΕργασίες αποκατάστασης βατότητας δρόμου Αγ. Ανδρέας – Αγ. Γεώργιος
Δήμου Βόρειας Κυνουρίας».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Εμμανουήλ Σκαντζός, Αντιπεριφερειάρχης
Ε . Έγκριση σύναψης – τροποποίησης Προγραμματικών Συμβάσεων
Πολιτισμού και Αθλητισμού
26. Οργάνωση της συμμετοχής της Περιφέρειας Πελοποννήσου στην
87η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Άννα Καλογεροπούλου – Κανελλοπούλου, Αντιπεριφερειάρχης
27. Έγκριση τροποποίησης του Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης
μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Σπάρτης και του
Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου, για την
υλοποίηση της πράξης με τίτλο: «ER 01C0224 SECON» του προγράμματος INTERREGΠρομήθειες για την βελτίωση αθλητικών
εγκαταστάσεων Δήμου Σπάρτης» προϋπολογισμού 420.808,00 €, ως προς την
προσθήκη ως συμβαλλόμενο μέρος της προγραμματικής το ΝΠΔΔ Αθλητικός
Οργανισμός Δήμου Σπάρτης.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γιώργος Οικονόμου, Αντιπεριφερειάρχης
28. Έγκριση 3ης τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης
Πολιτισμικής Ανάπτυξης για την εκτέλεση του έργου: «ER 01C0224 SECON» του προγράμματος INTERREGΠροστασία και ανάδειξη
Μυκηναϊκών Τάφων στον περιβάλλοντα χώρο του Ι.Ν. Ευαγγελίστριας
Ναυπλίου».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ιωάννης Μαντζούνης, Αντιπεριφερειάρχης
29. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και της Περιφέρειας Πελοποννήσου, για
το έργο: «ER 01C0224 SECON» του προγράμματος INTERREGΕπικεράμωση στον Ι.Ν. Αποστόλων Πέτρου και Παύλου στην ΤΚ Αγίου
Πέτρου Κυνουρίας».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Εμμανουήλ Σκαντζός, Αντιπεριφερειάρχης
30. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της
Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Νομικού Προσώπου «ER 01C0224 SECON» του προγράμματος INTERREGΑΝΕΛΙΞΗ» Δήμου
Βέλου – Βόχας, για την υλοποίηση του έργου: «ER 01C0224 SECON» του προγράμματος INTERREGΠολιτιστικές εκδηλώσεις στο
Δήμο Βέλου – Βόχας για τα έτη 2023 και 2024».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αθηνά Κόρκα – Κώνστα, Εντεταλμένη Σύμβουλος
31. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της
Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Γορτυνίας για το έργο
“Ανακατασκευή αθλητικού χώρου στην Τοπική Κοινότητα Λαγκαδίων του Δήμου
Γορτυνίας”.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Χρήστος Λαμπρόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης
32. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της
Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Γορτυνίας για το έργο «ER 01C0224 SECON» του προγράμματος INTERREGΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 5 x 5 ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΥΡΡΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ “.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Εμμανουήλ Σκαντζός, Αντιπεριφερειάρχης
33. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της
Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Τριφυλίας, για την υλοποίηση της
πράξης: «ER 01C0224 SECON» του προγράμματος INTERREGΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΙΝΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ (ΠΑΡΚΕ) ΓΙΑ ΤΟ
ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αναστάσιος Σαρδέλης, Εντεταλμένος Σύμβουλος
34. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της
Περιφέρειας Πελοποννήσου του Δήμου Καλαμάτας και του Νομικού Προσώπου
Δημοσίου Δικαίου «ER 01C0224 SECON» του προγράμματος INTERREGΑθλητικός Οργανισμός του Δήμου Καλαμάτας, για την
υλοποίηση της πράξης: «ER 01C0224 SECON» του προγράμματος INTERREGΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ
ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ανδρέας Τσουκαλάς, Αντιπεριφερειάρχης

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΜΑΛΤΕΖΟΣ