Αρχική Περ. Πελοποννήσου Τεχνική συνάντηση με δήμους στην Τρίπολη για τα σχέδια ΟΧΕ εν όψει...

Τεχνική συνάντηση με δήμους στην Τρίπολη για τα σχέδια ΟΧΕ εν όψει του ΠΕΠ Πελοποννήσου 2021 – 2027

Τεχνική συνάντηση για τα σχέδια ΟΧΕ (Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση) και ΒΑΑ (Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη), στο πλαίσιο ενεργοποίησης και εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) “Πελοπόννησος 2021 – 2027”, θα γίνει την Παρασκευή 28 Απριλίου, στην Τρίπολη.

Στην εν λόγω συνάντηση, που θα λάβει χώρα στο κτήριο ΟΕΒΕΑ, στην οδό Καλαμάτας, και είναι προγραμματισμένη για τις 10 το πρωί, έχουν κληθεί δήμαρχοι της Περιφέρειας Πελοποννήσου και υπηρεσιακά στελέχη από τις Διευθύνσεις Προγραμματισμού, των Τεχνικών και των Κοινωνικών Υπηρεσιών των δήμων.

Ειδικότερα, θέμα της συνάντησης που συγκαλείται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος “Πελοπόννησος 2021 – 2027” είναι, η καταγραφή των απαιτήσεων και των απαιτούμενων ενεργειών σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Εθνικής Αρχής Συντονισμού (ΕΑΣ) του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, έτσι ώστε να εκκινήσουν τα πρώτα στάδια του σχεδιασμού.