Αρχική Ν. Αργολίδος Πρόστιμα σε επιχειρήσεις της Αργολίδας από το Τμήμα Εμπορίου της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Πρόστιμα σε επιχειρήσεις της Αργολίδας από το Τμήμα Εμπορίου της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Πρόστιμα επέβαλε το Τμήμα Εμπορίου και Απασχόλησης της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας τον Δεκέμβριο του 2022 και τον Ιανουάριο του 2023 σύμφωνα με ανακοίνωση της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

 

 

Η ανακοίνωση:

Επιβληθέντα πρόστιμα σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4177/2013 (Α΄ 173) και κατ’ εξουσιοδότηση αυτού Υπουργικής Απόφασης 91354/30.08.2017 «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» και των διατάξεων ν. 4446/2016 «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη – Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 240)

-02/12/22  ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ  στο Άργος 750€

-30/12/22 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ στο Άργος 1000€

-02/01/23 SUPER MARKET στο Κρανίδι Αργολίδας 1000€

-13/01/23 SUPER MARKET στο Ναύπλιο 3000€

Το ύψος του επιβληθέντος διοικητικού προστίμου μειώνεται στο ήμισυ εάν ο υπόχρεος εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτόν της σχετικής πράξης, προβεί σε καταβολή του προστίμου.