Αρχική Ν. Κορινθίας Νέα εποχή στην καθαριότητα εγκαινιάζει ο δήμος Βέλου-Βόχας

Νέα εποχή στην καθαριότητα εγκαινιάζει ο δήμος Βέλου-Βόχας

  • Νέα εποχή στην καθαριότητα εγκαινιάζει ο δήμος Βέλου-Βόχας.
  • Ξεκινά στο Μπολάτι το πιλοτικό πρόγραμμα διαλογής στην πηγή.
  • Μια νέα εποχή στην καθαριότητα εγκαινιάζει ο δήμος Βέλου-Βόχας με την έναρξη του πιλοτικού προγράμματος διαλογής στην πηγή στην Κοινότητα Μπολατίου.

Ο δήμος προμηθεύτηκε 540 μικρούς κάδους χωρητικότητας 120 λίτρων ο καθένας, δύο ειδών: πράσινος για τα σύμμεικτα απορρίμματα και μπλε για τα ανακυκλώσιμα υλικά.

Οι κάδοι αυτοί θα μοιραστούν σε κάθε σπίτι και κάθε νοικοκυριό θα είναι υπεύθυνο για την σωστή διαλογή των απορριμμάτων και τον διαχωρισμό τους σε ανακυκλώσιμα ή μη.

Τα απορρίμματα θα συλλέγονται συγκεκριμένες μέρες της εβδομάδας από τα ανάλογα απορριμματοφόρα, σπίτι – σπίτι.

Δηλαδή, ο ιδιοκτήτης του σπιτιού θα έχει την υποχρέωση να βγάζει έξω από την πόρτα του τους δύο κάδους, πράσινο και μπλε συγκεκριμένη μέρα της εβδομάδας προκειμένου να αδειάζονται από τα απορριμματοφόρα σύμμεικτων και ανακύκλωσης αντίστοιχα.

Τις υπόλοιπες μέρες της εβδομάδας οι κάδοι θα βρίσκονται εντός του σπιτιού.

Με την εφαρμογή του προγράμματος της αποκομιδής σπίτι-σπίτι και της διαλογής στην πηγή ο δήμος Βέλου-Βόχας επεκτείνει την ήδη εφαρμοζόμενη πρακτική, εδώ και κάποια χρόνια, στην Κοινότητα Ευαγγελίστριας.

Στόχος είναι οι πολίτες να λάβουν ενεργά μέρος στην διαλογή των απορριμμάτων και να καταλάβουν ότι η σωστή διαχείριση ξεκινά μέσα από το σπίτι.

Επιπλέον, εφαρμόζοντας αυτόν τον τρόπο αποκομιδής, οι κοινόχρηστοι χώροι της κοινότητας απελευθερώνονται από την αντιαισθητική εικόνα των κάδων απορριμμάτων που υποβαθμίζουν σημαντικά το περιβάλλον, είτε γιατί παραμένουν ανοιχτοί και μυρίζουν, είτε γιατί τα σκουπίδια για διάφορους λόγους στοιβάζονται απέξω.

Στόχος του δήμου Βέλου-Βόχας, όπως πολλές φορές έχει τονίσει ο δήμαρχος Αννίβας Παπακυριάκος, είναι το πρόγραμμα αποκομιδής κατ’ οίκον να εφαρμοστεί σε όλες τις κοινότητες του δήμου.

Βέβαια, όπως εξήγησε και στο πρόσφατο δημοτικό συμβούλιο αυτό θα απαιτήσει τετραπλάσιο προσωπικό στην υπηρεσία καθαριότητας σε σχέση με αυτό που υπηρετεί σήμερα, καθώς και επιπλέον οχήματα.

Ωστόσο, παραμένει στόχος του δήμου, δεδομένου ότι με την εφαρμογή της κεντρικής διαχείρισης απορριμμάτων σε επίπεδο περιφέρειας «λύνονται» πλέον τα «χέρια» του δήμου στην τοπική διαχείριση. Να σημειώσουμε ότι οι κάδοι – οι οποίοι αγοράστηκαν μαζί με άλλους 90 (50 ανακύκλωσης,40 απορριμμάτων)  για τοποθέτηση σε κοινόχρηστους χώρους άλλων κοινοτήτων – πληρώθηκαν από ιδίους πόρους του δήμου Βέλου-Βόχας και αυτό δείχνει την πολιτική βούληση που υπάρχει για την εφαρμογή στην πράξη μιας νέας εποχής στην διαχείριση απορριμμάτων, η οποία εστιάζει στην αισθητική και περιβαλλοντική αναβάθμιση των κοινόχρηστων χώρων και γενικά των κοινοτήτων.

Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η αναμενόμενη περί το τέλος Οκτωβρίου τοποθέτηση οκτώ συστημάτων υπόγειων κάδων, ανακύκλωσης και σύμμεικτων απορριμμάτων.

Το έργο αυτό, ύψους 235.600€ χρηματοδοτείται πλήρως από το Πράσινο Ταμείο και θα συμβάλλει καθοριστικά στην βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών καθαριότητας, με στόχο πάντα, την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και επισκεπτών του δήμου.