Αρχική Eπικαιρότητα Αύξηση 224,58% στις ακάλυπτες επιταγές τον Ιανουάριο

Αύξηση 224,58% στις ακάλυπτες επιταγές τον Ιανουάριο

Μεγάλη αύξηση κατέγραψαν οι ακάλυπτες επιταγές τον Ιανουάριο 2022 τόσο σε μηναία, όσο και σε ετήσια βάση.

Σύμφωνα με το Σύστημα Αθέτησης Υποχρεώσεων της «Τειρεσίας», τον Ιανουάριο 2022 οι ακάλυπτες επιταγές ανήλθαν σε αξία στα 11,8 εκατ. ευρώ, από 3,6 εκατ. ευρώ τον Ιανουάριο του 2021, 15,6 εκατ. ευρώ τον Ιανουάριο του 2020 και 10,3 εκατ. ευρώ τον Ιανουάριο του 2019.

Σε σχέση με το Δεκέμβριο 2021 οι ακάλυπτες επιταγές αυξήθηκαν κατά 32,09% και σε σχέση με τον Ιανουάριο 2021 κατά 224,58%. Συνολικά οι ακάλυπτες επιταγές που σφραγίσθηκαν τον Ιανουάριο 2022 ανήλθαν σε 653 τεμάχια, από 363 τεμάχια τον Ιανουάριο του 2021, από 843 τεμάχια τον Ιανουάριο του 2020 και 683 τεμάχια τον Ιανουάριο 2019.

Τον Ιανουάριο 2022 οι απλήρωτες συναλλαγματικές ανήλθαν σε 1,29 εκατ. ευρώ, από 1,2 εκατ. ευρώ τον Ιανουάριο 2021, από 2,3 εκατ. ευρώ τον Ιανουάριο 2020 και 3,5 εκατ. ευρώ προπέρυσι τον Ιανουάριο. Σε αριθμό τεμαχίων ανήλθαν σε 861, από 917 τεμάχια πέρυσι, από 1.460 τεμάχια το 2020 και 1.832 τεμάχια την περίοδο του Ιανουαρίου 2019.

Τον Ιανουάριο 2022 οι ακάλυπτες επιταγές και οι απλήρωτες συναλλαγματικές ανήλθαν αθροιστικά στα 13 εκατ. ευρώ, από 4,9 εκατ. ευρώ πέρυσι τον Ιανουάριο και 18 εκατ. ευρώ τον Ιανουάριο 2020.