Αρχική Ν. Κορινθίας ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ...

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Κ.Ο.Κ

Με αφορμή σχετικό δημοσίευμα στα τοπικά  μέσα ενημέρωσης για την έκδοση δικαστικής απόφασης περί μη νόμιμης υπόστασης των κλήσεων για παράνομη στάθμευση και                                                                         με σκοπό την πρόληψη τυχόν αναστάτωσης των δημοτών και αποφυγή εσφαλμένων εντυπώσεων ή παρερμηνειών εξαιτίας του ως άνω δημοσιεύματος καθίσταται σαφές πως ο Δήμος Κορινθίων δια των υπηρεσιών του προέβη νομότυπα στη βεβαίωση χρηματικών ποσών που προέρχονταν απο διαπιστωμένες παραβάσεις υπο της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου κατά το χρονικό διάστημα της λειτουργίας της, δηλαδή από το έτος 1999 και μέχρι  την 23η Σεπτεμβρίου 2013, οπότε σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 81 του ν.4172/2013 , οι θέσεις των Δημοτικών Αστυνομικών καταργήθηκαν σε όλους τους Δήμους . Με τροποποίηση του ΟΕΥ (ΦΕΚ 499/Β/28-2-2014), διαγράφηκαν από τον ΟΕΥ οι ανωτέρω θέσεις και κατά συνέπεια η οργανική μονάδα της Δημοτικής Αστυνομίας.

Ο ανωτέρω ΟΕΥ ισχύει μέχρι σήμερα.

Επισημαίνουμε ότι αρμοδιότητα  της Δημοτικής Αστυνομίας υπήρξε εξαρχής ο έλεγχος της τήρησης των διατάξεων που αφορούν τη στάθμευση των οχημάτων και εν συνεχεία όπως καθορίστηκε ρητά από τη διατ. του αρ. 1 παρ. 8 του ν.3731/2008    η επιβολή των διοικητικών μέτρων του άρ. 103 του ν.2696/1999 για την παράνομη στάθμευση οχημάτων .

Αναφορικά με το δημοσίευμα, πράγματι εκδόθηκε η υπ΄αρίθμ. Ν31/2021 απόφαση του προέδρου του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου μετά από σχετική αίτηση δημότη περί αναστολής εκτέλεσης στρεφομένης κατά του ενημερωτικού  εγγράφου περί  ρύθμισης οφειλής του, η οποία είναι απολύτως σεβαστή.

Σημειώνουμε ότι  η αίτηση επί της οποίας εκδόθηκε η πιο πάνω απόφαση  αφορούσε την ανάκληση προηγούμενης  όμοιας , σύμφωνα με την οποία είχε απορριφθεί το αίτημα  του Δημότη και ενώ εκκρεμούσε και εκκρεμεί η εκδίκαση σχετικής ανακοπής κατά του πιο πάνω  ενημερωτικού εγγράφου. Η συγκεκριμένη απόφαση αφορά παραβάσεις ΚΟΚ παράνομης στάθμευσης περιόδου 2008 έως και 2013,  οι οποίες βεβαιώθηκαν νομίμως   από τα αρμόδια όργανα (Δημοτικούς Αστυνομικούς) και επιβλήθηκαν τα ανάλογα πρόστιμα από την αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου.

Επισημαίνουμε δε το γεγονός (και αυτό θα κριθεί κατά την επί της ουσίας εκδίκαση της σχετικής ανακοπής), ότι οι ένδικες οφειλές αφορούν παράνομη και όχι ελεγχόμενη στάθμευση.

Παρερμηνεύτηκε δε το αρ.πρωτ. 13349/26-5-2021 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών περί μη ύπαρξης  Δημοτικής Αστυνομίας, δεδομένου ότι αφορούσε τον παρόντα χρόνο. Στο  σχετικό ερώτημα του Διοικητικού Πρωτοδικείου  δεν προσδιοριζόταν  το επίμαχο  χρονικό  διάστημα (2008-2013)  , στοιχείο το οποίο εάν είχε τεθεί  υπόψη  του δικαστηρίου , θα ήταν διαφορετική η έκβαση της δίκης έστω και σε αυτό το πρώιμο στάδιο .

Πέρα όμως των ανωτέρω, δηλαδή πέραν του γεγονότος, ότι για το επίμαχο διάστημα (2008 – 2013), νομίμως λειτουργούσε η Δημοτική Αστυνομία και πέραν του ότι, λόγω του είδους της διαδικασίας και της μη εμφανίσεώς μας ενώπιον του κ. Προέδρου, δεν κατέστη δυνατόν να διευκρινίσουμε το παραπάνω υπ’ αριθμ. 13349/26-5-21 έγγραφό μας, είναι προφανές, ότι ο Δήμος μας ρητά επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να ζητήσει την ανάκληση της παραπάνω υπ’ αριθμ. Ν.31/2021 απόφασης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Κ.Δ.Δ., εφ’ όσον και μόνον η σχετική διευκρίνιση επί του 13349/2021 εγγράφου, η μη τεθείσα υπ’ όψη του εκδόντος Δικαστηρίου, αποτελεί σαφέστατα «νεότερο κρίσιμο στοιχείο»

Εν κατακλείδι διαβεβαιώνουμε τους δημότες μας ότι η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Κορινθίων λειτουργεί  εφαρμόζοντας τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις (εν προκειμένω περί βεβαίωσης-είσπραξης εσόδων, διαδικασιών συμψηφισμών χρεών με απαιτήσεις κατά του Δήμου κ.α.)  υποκείμενη σε διαρκείς δημοσιονομικούς, διαχειριστικούς και κατασταλτικούς ελέγχους από τα αρμόδια όργανα  και κάθε άλλη ερμηνεία που επιχειρείται δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

Προηγούμενο άρθροΚορονοϊός: 5 κρούσματα στη Κορινθία και 33 στην Πελοπόννησο
Επόμενο άρθροΜετακινήσεις εκτός νομού: Τι αλλάζει -Οι ανακοινώσεις Χαρδαλιά