Αρχική Ν. Κορινθίας O Δήμαρχος Ξυλοκάστρου “ξεχνάει” ότι στην Κόρινθο υπάρχει ο Δημόπρακτος και πήγε...

O Δήμαρχος Ξυλοκάστρου “ξεχνάει” ότι στην Κόρινθο υπάρχει ο Δημόπρακτος και πήγε στα Λιόσια για μελέτη έργου….

Ενώ στο Δήμο Κορινθίων δραστηροποιείται η Αναπτυξιακή Εταιρεία Δημόπρακτος με αποκλειστικό αντικείμενο τις μελέτες έργων για τους Δήμους αλλά και για άλλους φορείς, ο Δήμαρχος Ξυλοκάστρου Βλάσης Τσιώτος απευθύνθηκε!! στην αναπτυξιακή εταιρεία του Δήμου Φυλής για εκπόνηση μελέτης που αφορά την κατασκευή γέφυρας στον Ζαχολιτικο ποταμό.

Απορίας άξιο είναι και το χρηματικό ποσό που δεσμεύτηκε για τον σκοπό αυτό. Η μελέτη λοιπόν για την κατασκευή της άνω γέφυρας από την ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ Μ.Α.Ε. είναι 150.000 ευρώ.

Απορίας άξιο είναι γιατί ο κύριος Τσιώτος δεν εμπιστεύθηκε τον Δήμαρχο Κορινθίων και τα μέλη του Δημάπρακτου που βρίσκονται στην Κορινθία και θεωρώ ότι έχει και προσωπική σχέση και επαφή μαζί τους και αναγκάστηκε να πάει στο Δήμο Φυλής. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι τα μέλη του Δημόπρακτου δημιουργούν επαφές με Δήμους για να αναλάβουν μελέτες για έργα και θεωρούμε ότι θα ήταν υποχρεωτικό να αναλάβουν Δήμους όπως το Ξυλόκαστρο ή την Νεμέα που λόγω πληθυσμού δεν έχουν την δυνατότητα να δημιουργήσουν αναπτυξιακούς οργανισμούς.

Νόμιμα πάντα βέβαια λειτούργησε ο Δήμαρχος Ξυλοκάστρου, ηθικά όμως;

δείτε εδώ 

 

Σ.Μπαλή