Αρχική Περ. Πελοποννήσου Εκταμίευση 613.850,59 ευρώ υπέγραψε ο Π.Νίκας για έργα στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Εκταμίευση 613.850,59 ευρώ υπέγραψε ο Π.Νίκας για έργα στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Εντολή εκταμίευσης συνολικής πίστωσης 613.850,59 ευρώ προς το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου υπέγραψε ο περιφερειάρχης Παναγιώτης Νίκας.

Η δαπάνη αυτή προορίζεται για αποπληρωμή έργων, μελετών και υπηρεσιών.