Αρχική Eπικαιρότητα Παιδικοί Σταθμοί – ΕΣΠΑ: Λύθηκε το πρόβλημα με τις αιτήσεις

Παιδικοί Σταθμοί – ΕΣΠΑ: Λύθηκε το πρόβλημα με τις αιτήσεις

Λύθηκε το πρόβλημα με την οριστικοποίηση των αιτήσεων για τους παιδικούς σταθμούςστο eetaa.gr

Μέχρι και χθες, κατά τη διαδικασία της υποβολής αιτήσεων, ακολουθούσε το εξής μήνυμα:

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΛΟΓΩ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΑΜΕΣΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΑΣ
ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΑΝΕΛΘΕΤΕ ΣΕ ΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΙΓΜΗ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΑΣ

Πλέον οι αιτήσεις μπορούν να γίνουν κανονικά.

ΕΕΤΑΑ Παιδικοί Σταθμοί ΕΣΠΑ 2020 2021 – Στο πρόγραμμα ΕΕΤΑΑ συμμετέχουν:

– Μητέρες βρεφών, νηπίων και παιδιών, καθώς και μητέρες νηπίων, παιδιών, εφήβων και ατόμων με Αναπηρία
– Άτομα (γυναίκες και άντρες) στα οποία έχει παραχωρηθεί με δικαστική απόφαση η επιμέλεια των παιδιών ή και άνδρες που βρίσκονται σε χηρεία,
– Άτομα (γυναίκες και άνδρες), τα οποία έχουν οριστεί δικαστικοί συμπαραστάτες ή ασκούν επιμέλεια του συμπαραστατούμενου με δικαστική απόφαση που επιθυμούν να εγγράψουν τα τέκνα τους σε δομές παροχής φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών, νηπίων, παιδιών, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, ώστε να διασφαλιστεί η ισότιμη πρόσβασή τους στην εργασία, μέσω της παροχής ποιοτικών υπηρεσιών, καθώς και η ισότιμη πρόσβαση των ευπαθών ομάδων σε ποιοτικές κοινωνικές υπηρεσίες.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης στην παρούσα Πρόσκληση, έχουν:
α) οι εργαζόμενες στην Ελλάδα, που είναι μισθωτές πλήρους ή μερικής απασχόλησης, αορίστου ή ορισμένου χρόνου ή αυτοαπασχολούμενες ή εργόσημο ή άλλες μορφές ευέλικτης απασχόλησης και
β) οι άνεργες, οι οποίες διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο.

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης στην παρούσα Πρόσκληση, oι τακτικοί και αορίστου χρόνου υπάλληλοι του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και οι μόνιμοι και αορίστου χρόνου υπάλληλοι των Ο.Τ.Α. (α’ και β’ βαθμού) και των Ν.Π.Δ.Δ. των Ο.Τ.Α., οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν αίτηση μόνο για τις κατηγορίες των θέσεων Β3 και Δ του Άρθρου 3 της παρούσας.