Αρχική Ν. Κορινθίας Διακοπή υδροδότησης στην πόλη της Κορίνθου λόγω εργασιών

Διακοπή υδροδότησης στην πόλη της Κορίνθου λόγω εργασιών

Η ΔΕΥΑ Κορίνθου σας ενημερώνει ότι την Πέμπτη 12-3-2020 θα γίνει
διακοπή υδροδότησης στην πόλη της Κορίνθου λόγω εργασιών
αποκατάστασης κεντρικού αποχετευτικού αγωγού.
Η διακοπή θα γίνει από 01.00 π.μ. μέχρι 11.00 π.μ.
Σας ενημερώνουμε ότι μετά την αποκατάσταση της υδροδότησης
μπορεί να παρατηρηθεί μικρή θολότητα του νερού για λίγες ώρες.
Παρακαλούμε να φροντίσετε για την κάλυψη των αναγκών σας κατά τις
ώρες της διακοπής κι ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.

Κόρινθος 11-3-2020
Για την ΔΕΥΑ Κορίνθου

Ο Γεν. Δ/ντής
Αντώνης Καραμανλής