Αρχική Eπικαιρότητα Ποιοι και πότε χάνουν τη ρύθμιση των 120 δόσεων για χρέη στην...

Ποιοι και πότε χάνουν τη ρύθμιση των 120 δόσεων για χρέη στην εφορία

Οι φορολογούμενοι που είχαν υπαχθεί στη ρύθμιση των 100 δόσεων του 2015 και συνεχίζουν κανονικά μέχρι σήμερα να πληρώνουν τις δόσεις, οι οφειλέτες με χρέη έως 3.600 ευρώ, οι οφειλέτες που δηλώνουν εισοδήματα τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος καθώς και οι επιχειρήσεις που περίμεναν τη νέα ρύθμιση για να κλείσουν τους ανοιχτούς λογαριασμούς τους με την εφορία διαπιστώνουν τώρα ότι δεν θα δουν ποτέ τις 120 δόσεις.

Το ίδιο ισχύει και για όσους θέλουν να κουρέψουν τις προσαυξήσεις με τις οποίες έχει επιβαρυνθεί η οφειλή τους, ενώ ακόμη και όσοι ενταχθούν στη νέα ρύθμιση κινδυνεύουν ανά πάσα στιγμή να τη χάσουν εάν δεν είναι συνεπείς στις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
Οι επαγγελματοβιοτέχνες και οι έμποροι θεωρούν δώρο- άδωρο τη ρύθμιση για τις επιχειρήσεις, αφού προβλέπει μόνο 18 δόσεις για την αποπληρωμή των χρεών τους καθιστώντας το μέτρο ανούσιο.

Από τις 120 δόσεις αποκλείονται:

1. Οι φορολογούμενοι με παλιές οφειλές τις οποίες έχουν εντάξει ήδη στη ρύθμιση των 100 δόσεων, την οποία εξυπηρετούν κανονικά. Οι φορολογούμενοι αυτοί δεν έχουν τη δυνατότητα να επαναρυθμίσουν το υπόλοιπο ανεξόφλητο ποσό με βάση τη νέα ρύθμιση. Αντίθετα, όσοι έχασαν τη ρύθμιση των 100 δόσεων μέχρι και τις 5 Μαΐου 2019, καθώς σταμάτησαν να πληρώνουν τις μηνιαίες δόσεις, μπορούν να ρυθμίσουν ξανά την οφειλή τους.

2. Οι φορολογούμενοι που χρωστούν στην εφορία ποσά που δεν υπερβαίνουν τα 3.600 ευρώ. Η ελάχιστη μηνιαία δόση των 30 ευρώ που ορίστηκε, λειτουργεί ως κόφτης στη διαμόρφωση του αριθμού των δόσεων εξόφλησης της οφειλής. Το μάξιμουμ των 120 δόσεων κερδίζουν απευθείας όσοι έχουν εισόδημα έως 10.000 ευρώ και χρωστούν 3.600 ευρώ. Αντίθετα, ένας φορολογούμενος με το ίδιο εισόδημα και οφειλή 1.500 ευρώ θα ρυθμίσει την οφειλή του σε 50 δόσεις κτλ.

3. Τα νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Οι επιχειρήσεις που θέλουν να κλείσουν τις εκκρεμότητές τους με την εφορία θα έχουν στη διάθεσή τους μόνο 18 μηνιαίες δόσεις, ενώ έκτακτες οφειλές ρυθμίζονται σε έως 30 μηνιαίες δόσεις.

4. Οι φορολογούμενοι που δήλωσαν εισοδήματα τα οποία απαλλάσσονται του φόρου εισοδήματος όπως επιδόματα, αποζημίωση λόγω απόλυσης, αγροτικές επιδοτήσεις και ενισχύσεις κτλ. Τα εισοδήματα αυτά ανεβάζουν το συνολικό εισόδημα του φορολογούμενου που λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του αριθμού των δόσεων εξόφλησης των χρεών.

5. Όσοι θελήσουν να κουρέψουν το χρέος τους στην εφορία διαγράφοντας μέρος των προσαυξήσεων. Οι φορολογούμενοι αυτοί θα πρέπει να πληρώνουν αυξημένα ποσά μηνιαίων δόσεων οι οποίες θα είναι πολύ λιγότερες των 120.

Πότε χάνεται η ευκαιρία

Η παραμονή στη ρύθμιση απαιτεί από τους φορολογούμενους απόλυτη συνέπεια καθώς κινδυνεύουν να τη χάσουν οποιαδήποτε στιγμή και αναβιώσει ολόκληρο το χρέος και οι προσαυξήσεις οι οποίες αρχικά σβήστηκαν. Η ρύθμιση χάνεται όταν:

1. Ο οφειλέτης δεν καταβάλει δύο συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις της ρύθμισης ή καθυστερήσει την καταβολή των δύο τελευταίων δόσεων της ρύθμισης για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα,

2. Δεν υποβάλλει τις προβλεπόμενες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ καθ’ όλο το διάστημα της ρύθμισης των οφειλών του και μέχρι την εξόφλησή της εντός τριών μηνών το αργότερο από την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής τους ή εντός τριών μηνών από την ημερομηνία αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση εφόσον η προθεσμία υποβολής έχει παρέλθει πριν από την υπαγωγή σε αυτή.

3. Αν ο οφειλέτης δεν εξοφλήσει ή τακτοποιήσει κατά νόμιμο τρόπο τις οφειλές του, καθ’ όλη τη διάρκεια της ρύθμισης του παρόντος μέρους εντός διμήνου από τη λήξη προθεσμίας καταβολής τους ή εντός διμήνου από την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση του παρόντος εφόσον η προθεσμία καταβολής τους έχει παρέλθει πριν από την υπαγωγή σε αυτή.

4. Αν υποπέσει σε φορολογικές παραβάσεις που αφορούν στη μη πληρωμή φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ και γενικά σε παραβάσεις φοροδιαφυγής, οι οποίες θέτουν εκτός ρύθμισης τον παραβάτη.

Πηγή πληροφοριών εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ