Αρχική Ν. Αρκαδίας Τρίπολη: Μέσα από το “Φιλόδημο” τα χρήματα για δίκτυο ύδρευσης και μεταφορά...

Τρίπολη: Μέσα από το “Φιλόδημο” τα χρήματα για δίκτυο ύδρευσης και μεταφορά νερού σε Κολλίνες – Αγία Βαρβάρα

Την ένταξη του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΕΡΟΥ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΚΟΛΛΙΝΩΝ – ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ» στον Άξονα Προτεραιότητας «Βελτίωση των υποδομών των δικτύων ύδρευσης», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης I του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» ανακοίνωσε το Υπουργείο Εσωτερικών.

Η χρηματοδότηση του έργου πραγματοποιείται μέσω επενδυτικού δανείου που χορηγείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, συνομολογείται με δανειακή σύμβαση μεταξύ του Κύριου του Έργου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και αποπληρώνεται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών.

Ο κύριος του έργου είναι η ΔΕΥΑΤ και το ποσό χρηματοδότησης 497.276,42 €.

Αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή του αγωγού μεταφοράς νερού για την ύδρευση των Τοπικών Κοινοτήτων Αγίας Βαρβάρας – Κολλίνων της Δημοτικής Ενότητας Σκιρίτιδας του Δήμου Τρίπολης, την κατασκευή δεξαμενής και τη σύνδεση με το υπάρχον εσωτερικό δίκτυο.

Πηγή: kalimera-arkadia.gr