Αρχική Ν. Αρκαδίας Παρέμβαση Επιμελητηρίου Αρκαδίας στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Τροφίμων

Παρέμβαση Επιμελητηρίου Αρκαδίας στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Τροφίμων

«Δεν πρέπει να χαθεί ούτε ένα επενδυτικό έργο από αυτά που υποβλήθηκαν στο Μέτρο 4.2.1»

Την εξεύρεση και διάθεση πρόσθετων πόρων για την κάλυψη του μεγαλύτερου δυνατού αριθμού των επενδυτικών έργων της Δράσης 4.2.1 του Μέτρου 4.2 ζητά, μεταξύ άλλων, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αρκαδίας κ. Γιάννης Τρουπής σε επιστολή που απέστειλε στον Υπουργό Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σταύρο Αραχωβίτη. Πιο συγκεκριμένα η επιστολή αναφέρει:

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Ως εκπρόσωποι των επιχειρήσεων του νομού μας, γίναμε αποδέκτες της ανησυχίας που διακατέχει τους επιχειρηματίες – υποψήφιους επενδυτές της Δράσης 4.2.1 του Μέτρου 4.2 «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων» – σχετικά με τον περιορισμένο προϋπολογισμό της εν λόγω προκήρυξης και του ιδιαίτερα μεγάλου αριθμού και ύψους επενδυτικών σχεδίων που έχουν υποβληθεί για χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα, όπου τελικά μόνο μικρός αριθμός επενδυτών ενδέχεται να εγκριθεί.

Απογοήτευση προκαλεί το γεγονός ότι η συγκέντρωση μορίων με βάση το ισχύον σύστημα αξιολόγησης φαίνεται να αδικεί τις υφιστάμενες μονάδες, αλλά και αυτές με επενδυτικά έργα υψηλού προϋπολογισμού, οι οποίες αντικειμενικά δε μπορούν να συγκεντρώσουν την υψηλή βαθμολογία που ζητά το πρόγραμμα στο οποίο υπήρξε μεγάλη αναμονή καθώς το αντίστοιχο πρόγραμμα, το Μέτρο 123 Α, του Π.Α.Α. 2001-2013, η 3η Πρόσκληση είχε προκηρυχθεί το Δεκέμβριο του 2013. Ως εκ τούτου χάθηκε πολύτιμος χρόνος για την ενεργοποίηση του προγράμματος, σήμερα που απαιτείται η χάραξη και υλοποίηση φιλο-επενδυτικής και αναπτυξιακής πολιτικής που τόσο έχουμε ανάγκη, σ’ ένα αβέβαιο οικονομικό περιβάλλον.

Κύριε Υπουργέ,
Δεν πρέπει να χαθεί ούτε ένα επενδυτικό έργο από αυτά που υποβλήθηκαν στο Μέτρο 4.2.1 και θα συμπληρώσουν την απαιτούμενη βαθμολογία και δει των επενδυτικών σχεδίων που έχουν ήδη σε μεγάλο βαθμό υλοποιηθεί, όπου η ενδεχόμενη απόρριψή τους θα δυσχεράνει σημαντικά την οικονομική τους θέση που τόλμησαν σε δύσκολες συνθήκες να προχωρήσουν στην υλοποίηση τους με την προσδοκία της υπαγωγής τους.

Γι’ αυτό παρακαλούμε να μεριμνήσετε άμεσα για την εξεύρεση και διάθεση πρόσθετων πόρων για την κάλυψη του μεγαλύτερου δυνατού αριθμού των επενδυτικών έργων που συγκεντρώνουν την αιτούμενη βαθμολογία. Επιπλέον, για τις επιχειρήσεις που δεν θα εγκριθούν λόγω υψηλής βαθμολογίας, που απαιτείται, ζητούμε να ενισχυθούν από αντίστοιχου ύψους κίνητρο Φορολογικής Απαλλαγής κατά το πρότυπο του ισχύοντος Αναπτυξιακού Νόμου.

Σύμφωνα με τον Αναπτυξιακό Νόμο το όφελος του κινήτρου ισχύει κατ΄ ελάχιστον για 3 έτη από την ολοκλήρωση της επένδυσης και κατά μέγιστο 15 έτη από την ολοκλήρωσή της. Με αυτό τον τρόπο, η πλειοψηφία των επενδυτών θα προχωρήσει στην ολοκλήρωση των υποβληθέντων επενδυτικών έργων τους, καθώς τα φορολογικά κίνητρα καταβάλλονται στους φορείς μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης, για μεγάλο χρονικό διάστημα και με την βεβαιότητα της βιώσιμης και κερδοφόρας δραστηριοποίησης της εταιρείας.

Έτσι δεν επιβαρύνεται ο Κρατικός Προϋπολογισμός σε δέσμευση πρόσθετων πόρων, ενώ αντίθετα τα πολλαπλασιαστικά οφέλη θα δημιουργήσουν στην εθνική οικονομία την υλοποίηση πρόσθετων επενδυτικών σχεδίων και θα αυξήσουν τον αριθμό των επιχειρήσεων ο οποίος θα έχει μακροπρόθεσμο αντίκτυπο στα μεγέθη ανάπτυξης του ΑΕΠ καθώς και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης.

Με εκτίμηση,
ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΡΟΥΠΗΣ