Αρχική Ν. Κορινθίας Χ.Χριστοδουλόπουλος: “Μετά από συντονισμένες προσπάθειες του Δ.Κορινθίων το σχολείο θερμάνθηκε με καινούριο...

Χ.Χριστοδουλόπουλος: “Μετά από συντονισμένες προσπάθειες του Δ.Κορινθίων το σχολείο θερμάνθηκε με καινούριο καυστήρα”

Σε απάντηση των ανακοινώσεων που έλαβαν χώρα στις 10/1/2019 και αφορούσαν τη λειτουργία του καυστήρα του 8ου Δ.Σ. Κορίνθου σας γνωρίζω τα εξής:

Οι παρεμβάσεις μας σε πάγιες ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις των σχολικών μονάδων κατευθύνονται πάντα από εμπεριστατωμένες εκθέσεις τεχνικών επιστημόνων των Τ.Υ. του οικείου ΟΤΑ ή εξωτερικών συνεργατών μας με αντίστοιχη κατάρτιση επί των θεμάτων που προκύπτουν.

Στις 7/1/2019 το βράδυ έγινε η τελευταία επισκευή του καυστήρα και εκτιμήθηκε ότι χρήζει αντικατάστασης.

Στις 8/1/2019 είχαμε την έκθεση των Τ.Υ. του Δήμου μας η οποία πιστοποιεί την αναγκαιότητα της ενέργειάς μας και στις 10/1/2019 μετά από συντονισμένες προσπάθειες του Δημάρχου Κορινθίων και της Σχολικής Επιτροπής το εν λόγω σχολείο θερμάνθηκε με καινούριο καυστήρα.

Κλείνοντας θέλω να τονίσω ότι όλα αυτά τα χρόνια υπάρχει αγαστή συνεργασία με το σύνολο των Σχολικών Κοινοτήτων και είμαστε σε θέση να αντιμετωπίσουμε οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει.

Σε καμία περίπτωση όμως το σχολείο δεν πρέπει να γίνεται πεδίο αντιπαράθεσης αλλά σύμπνοιας και κοινής προσπάθειας σε όλα τα επίπεδα.

Με εκτίμηση
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
της Σχολικής Επιτροπής
Χρήστος Χριστοδουλόπουλος