Αρχική Eπικαιρότητα Τέλη κυκλοφορίας: Τι θα γίνει με τα ανασφάλιστα οχήματα και τις απαλλαγές

Τέλη κυκλοφορίας: Τι θα γίνει με τα ανασφάλιστα οχήματα και τις απαλλαγές

Τέλη κυκλοφορίας οφείλουν να πληρώνουν κανονικά οι κάτοχοι οχημάτων των οποίων οι πινακίδες και οι άδειες κυκλοφορίας έχουν παρακρατηθεί από την Τροχαία λόγω της διαπίστωσης ότι κυκλοφορούσαν ανασφάλιστα.

Η υποχρέωση αυτή υφίσταται επειδή η παρακράτηση των στοιχείων του ανασφάλιστου οχήματος από την Τροχαία δεν συνιστά λόγο ανωτέρας βίας για να τεθεί το όχημα σε αναγκαστική ακινησία και να απαλλαγεί από τα τέλη, καθώς τα στοιχεία κυκλοφορίας δύναται να επιστρέφονται στον κάτοχο ανά πάσα στιγμή, με την καταβολή του προβλεπόμενου προστίμου.

Τις διευκρινίσεις αυτές παρέχει σε όλες τις ΔΟΥ της χώρας η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων με εγκύκλιο που τους κοινοποίησε πρόσφατα. Ουσιαστικά με την εγκύκλιο αυτή επιδιώκεται να μπει «φρένο» από τη Φορολογική Διοίκηση στην αποδοχή από τις ΔΟΥ αιτημάτων φορολογουμένων για αναγκαστικές ακινησίες οχημάτων τους, επειδή η Τροχαία τα εντόπισε ως ανασφάλιστα και προχώρησε στην κατάσχεση των πινακίδων και των αδειών κυκλοφορίας τους.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο:

1. Σε περίπτωση αναγκαστικής ακινησίας οχήματος λόγω είτε κλοπής είτε υπεξαίρεσης αυτού είτε ανωτέρας βίας χωρεί έκπτωση των τελών κυκλοφορίας.

2. Δεν συνιστά λόγο ανωτέρας βίας για τη θέση οχήματος σε αναγκαστική ακινησία η αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας οχήματος από δημόσια αρχή, όταν τα στοιχεία αυτά μπορούν υπό προϋποθέσεις, όπως η άμεση καταβολή διοικητικού προστίμου, να επιστραφούν.

3. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, σε περίπτωση εντοπισμού ενός οχήματος ως ανασφάλιστου από την

Τροχαία η άδεια κυκλοφορίας και οι πινακίδες αφαιρούνται και επιστρέφονται στον κύριο ή κάτοχο αυτού, εφόσον προσκομίσει:
* απόδειξη ότι πλήρωσε το κατά περίπτωση επιβληθέν διοικητικό πρόστιμο και
* το σχετικό συμβόλαιο ασφάλισης του οχήματος.

4. Συνεπώς, δεν συνιστά λόγο ανωτέρας βίας για τη θέση οχήματος σε αναγκαστική ακινησία η παρακράτηση των στοιχείων οχήματος από την Τροχαία ανασφάλιστου οχήματος, διότι τα στοιχεία κυκλοφορίας δύναται να επιστρέφονται στον κάτοχο ανά πάσα στιγμή, με την καταβολή του προβλεπόμενου προστίμου.