Αρχική Περ. Πελοποννήσου Πελοπόννησος Πρώτα : Η Περιφέρεια Πελοποννήσου δίνει κάθε χρόνο 280.000 ευρώ σε...

Πελοπόννησος Πρώτα : Η Περιφέρεια Πελοποννήσου δίνει κάθε χρόνο 280.000 ευρώ σε ενοίκια !!

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Μεγάλα ποσά για ενοίκια δίνει η Περιφέρεια Πελοποννήσου

 

Τις 280.000 ευρώ αγγίζει το ποσό που καταβάλει κάθε χρόνο η Περιφέρεια Πελοποννήσου προκειμένου να στεγάσει τις υπηρεσίες της μόνο στην Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας. Όλα τα τμήματά της στη συγκεκριμένη Π.Ε. λειτουργούν σε μισθωμένους χώρους, για τους οποίους η ετήσια δαπάνη των ενοικίων φτάνει συνολικά τις 278.841,12 ευρώ.

Θεωρούμε ότι αυτό είναι ένα ιδιαίτερα σημαντικό έξοδο για την Περιφέρεια Πελοποννήσου σε μια δύσκολη οικονομικά εποχή όπου ακόμη και το ένα ευρώ έχει αξία. Πιστεύουμε ότι υπάρχουν μεγάλα περιθώρια βελτίωσης της κατάστασης και χρειάζεται άμεσα να δράσουμε μέσα από το συντονισμό όλων των φορέων του Δημοσίου για την καλύτερη αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας.

 

Επειδή παρόμοια εικόνα επικρατεί σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα με τις μισθώσεις υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού αλλά και του Δημοσίου, επείγει μια συντεταγμένη συνάντηση-συζήτηση όλων των εμπλεκόμενων φορέων προκειμένου να αντιμετωπιστεί το θέμα.

Η ηλεκτρονική καταγραφή της δημόσιας περιουσίας, που έχει ξεκινήσει το τελευταίο διάστημα η Κυβέρνηση, θα βοηθήσει σημαντικά σε πιο χρηστή και αποτελεσματική διαχείριση. Αυτό πρέπει να γίνει αντίστοιχα και άμεσα και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση για να εξευρεθούν στη συνέχεια λύσεις από κοινού.

Στο ίδιο πλαίσιο θα πρέπει να αντιμετωπιστούν και τα μεταξύ των φορέων ιδιοκτησιακά ζητήματα (π.χ. Διοικητήριο Μεσσηνίας) ώστε, όπου πρόκειται για κτήρια, αυτά να αξιοποιηθούν στο μέγιστο βαθμό και με τον πιο σύγχρονο και σωστό τρόπο λειτουργίας τους.

 

Η παράταξη
«Πελοπόννησος Πρώτα»