Αρχική Eπικαιρότητα Eξωδικαστικός μηχανισμός: Διαβάστε πώς υπεραπλουστεύεται η διαδικασία ένταξης των υπερχρεωμένων

Eξωδικαστικός μηχανισμός: Διαβάστε πώς υπεραπλουστεύεται η διαδικασία ένταξης των υπερχρεωμένων

Ο Νόμος του Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών για τις επιχειρήσεις, σε εξωδικαστικό επίπεδο παρέχει ισχυρά κίνητρα για την ένταξη μίας επιχείρησης η οποία επαπειλείται με αδυναμία πληρωμών ή που ήδη αδυνατεί να αποπληρώνει τις υποχρεώσεις της, λόγω χρεών προς τις ΔΟΥ, Ασφαλιστικά Ταμεία, Τράπεζες και λοιπούς ιδιώτες Πιστωτές.

Του φοροτεχνικού και αντιπροέδρου της Ένωσης Φορολογουμένων Ελλάδας, Θρασύβουλου Μίαρη

Ποιους αφορά;

Ο μηχανισμός αφορά σε όλες τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους και θα μπορούσε να καταλήξει σε αμοιβαία επωφελείς ρυθμίσεις για τις δύο πλευρές.

Τι μπορεί να επιτευχθεί;

Στον Νόμο ήδη προβλέπεται ρητά πρωτοφανής ευελιξία του Δημοσίου και των Ασφαλιστικών Ταμείων -ως πιστωτών-, με δυνατότητα απομείωσης βασικής οφειλής, προστίμων και προσαυξήσεων και παράλληλη επιμήκυνση παλαιών οφειλών έως 120 δόσεις, και αναμένεται παρόμοια στάση και απο τους ιδιώτες πιστωτές. Η διαδικασία που προβλέπει αναστολή διώξεων και προστασία απο πλειστηριασμούς και κατασχέσεις σε βάρος της επιχείρησης που αιτείται στον μηχανισμό, εκκινείται με κατάθεση αίτησης και πρότασης από τον οφειλέτη και τη συναίνεση του 50% των πιστωτών να ενταχθούν στη διαπραγμάτευση. Υπάρχει η δυνατότητα κατάθεσης αντιπροτάσεων που εγκρίνονται από επαυξημένη πλειοψηφία των πιστωτών- χωρίς όμως να επιβάλλονται στον οφειλέτη- σε μία πλατφόρμα διαπραγμάτευσης.

Πόσοι έχουν υποβάλλει αίτηση και πόσες έχουν επιτυχή έκβαση;

Έχουν μπει στην πλατφόρμα 30.445 εκ των οποίων οι 10.927 έχουν συμπληρώσει βασικά στοιχεία και οι 19.518 τα στοχεία επικοινωνίας.

Επιτυχή συμμόρφωση με κριτήρα επιλεξιμότητας είχαν 5.485 και απέτυχαν 5.442 επειδή είναι φυσικά πρόσωπα.

Σε διμερή διαπραγμάτευση έχουν πάει 221 και σε διαπραγμάτευση με πολλούς πιστωτές 604, έχουν ξεκινήσει τη διαπραγμάτευση 238.

Θα απλουστευτεί η διαδικασία;

Υπεραπλουστεύεται η διαδικασία για την ένταξη στον εξωδικαστικό μηχανισμό για χιλιάδες υπερχρεωμένες επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες. Με ηλεκτρονική άντληση όλων των απαραίτητων εγγράφων θα απλοποιείται η όλη διαδικασία, τόσο για τους οφειλέτες όσο και για τους πιστωτές. Μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να υπογραφεί και η σχετική υπουργική απόφαση. Ειδικότερα, με ένα κλικ θα εμφανίζονται στην πλατφόρμα του εξωδικαστικού όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την ένταξη στην ρύθμιση.

Ποια δικαιολογητικά θα αναρτώνται αυτόματα;

Απο τα 21 δικαιολογητικά θα αναρτώνται πλέον αυτόματα τα περισσότερα, όπως, οι βεβαιώσεις ΕΝΦΙΑ, Ε1 – Ε3- Ε9, ΦΠΑ , συγκεντρωτικές καταστάσεις, εκκαθαριστικά.

Ποια δικαιολογητικά θα αναρτά ο ενδιαφερόμενος:

1. Πλήρη περιγραφή των βαρών και λοιπών εξασφαλίσεων (είδος βάρους ή εξασφάλισης, πιστωτής, ασφαλιζόμενο ποσό, σειρά, δημόσιο βιβλίο) που είναι εγγεγραμμένα επί των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη.

Πιστοποιητικά βαρών από αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο και κτηματολόγιο

2. Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης του οφειλέτη ή του πρόεδρου του διοικητικού συμβουλίου και του διευθύνοντος συμβούλου για ανώνυμες εταιρείες, του διαχειριστή για εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες, των ομόρρυθμων εταίρων και των διαχειριστών για προσωπικές εταιρείες.

3. Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης από το αρμόδιο Πρωτοδικείο

4. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης πτώχευσης από το αρμόδιο Πρωτοδικείο

5. Πιστοποιητικό περί μη λύσης της εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ., εφόσον ο οφειλέτης είναι νομικό πρόσωπο

6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οφειλέτη ή του πρόεδρου του διοικητικού συμβουλίου και του διευθύνοντος συμβούλου για ανώνυμες εταιρείες, του διαχειριστή για εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες, των ομόρρυθμων εταίρων και των διαχειριστών για προσωπικές εταιρείες

πηγή newsbomb