Αρχική Χωρίς κατηγορία Διοργάνωση Έκθεσης «ΚΟΡΙΝΘΙΑ 2016»με… «Άδεια» χώρου ΑΠΟ ΤΗ ΣΗΜΑΙΑ!!!!

Διοργάνωση Έκθεσης «ΚΟΡΙΝΘΙΑ 2016»με… «Άδεια» χώρου ΑΠΟ ΤΗ ΣΗΜΑΙΑ!!!!

«Αδειάζει» τον Β.Νανόπουλο ο Αντ. Παππάς :Δεν έχουμε παραχωρήσει χώρο στο Επιμελητήριο για την Έκθεση 2016!

Την διοργάνωση Έκθεσης αποφάσισε το Επιμελητήριο Κορινθίας για το 2016 (εκλογές γαρ;) και προς τούτο απέστειλε έγγραφο στην ALPHA EXPO προκειμένου να εκείνη να αποστείλει την προσφορά της! και ενώ η προσθεσμία υποβολής της προσφοράς εκπνέει σήμερα Τετάρτη, έρχεται δημόσια παρέμβαση από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κορίνθου και τον Πρόεδρο του Αντώνη Παππά ο οποίος ουσιαστικά, την τινάζει στον αέρα!
Τι ακριβώς συμβαίνει;

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Βασίλης Νανόπουλος αναφέρει στο έγγραφο του προς της ALPHA EXPO πως χώρος διεξαγωγής της έκθεσης θα είναι χώρος του δημοτικού λιμενικού ταμείου ! Συνοδεύεται δε η πρόσκληση και από σκαρίφημα του χώρου ώστε η εταιρία να έχει συνολική άποψη!

Ο Αντώνης Παππάς λοιπόν, μετά την ενημέρωση του γι αυτήν την πρόσκληση , πνέει τα μένεα αφού, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου τον «προσπέρασε» και δίχως να έχει καν ζητήσει τις απαραίτητες άδειες για την χρήση του χώρου και την εγκατάσταση λυόμενης τέντας ( θα ζήσουμε εποχές 1ης έκθεσης που μαζεύαμε νερά;) προχώρησε στην πρόσκληση θεωρόντας δεδομένη και την συναίνεση του δημοτικού λιμενικού ταμείου και την άδεια του φυσικά!
Τίποτα από τα δυο ωστόσο δεν προκύπτει από το έγγραφο Παππά το οποίο βάζει φρένο στα σχέδια Νανόπουλου εγκαλώντας τον παράλληλα για το ανορθόδοξον της διαδικασίας!

Γράφει ο Αντώνης Παππάς συγκεκριμένα: Περιήλθε σε γνώση μας, το υπ’ αριθμ. πρωτ. 2871/2.6.2016 έγγραφο του Επιμελητηρίου Κορινθίας, με θέμα «διοργάνωση 7ης Πανελλήνιας Έκθεσης ΚΟΡΙΝΘΙΑ 2016» και αποδέκτες «τις επιχειρήσεις διοργάνωσης εμπορικών εκθέσεων». Στο έγγραφο αυτό, μεταξύ άλλων, αναφέρεται ότι «η Έκθεση θα πραγματοποιηθεί στην Κόρινθο σε λυόμενη αίθουσα (τέντα) στο χώρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου». Μάλιστα, το έγγραφο συνοδεύει, ως συνημμένο, σκαρίφημα της περιοχής της χερσαίας ζώνης του λιμένα Κορίνθου, στο χώρο «της ανάπλασης». Πρόκειται, επί της ουσίας, για επίσημη έγγραφη ενημέρωση των μελών του Επιμελητηρίου που έχουν ως αντικείμενο δραστηριότητας τη διοργάνωση εμπορικών εκθέσεων, προκειμένου να υποβάλλουν προσφορές για την κατασκευή «της βασικής δομής των περιπτέρων», ελάχιστου ωφέλιμου στεγασμένου χώρου 2.500 τ.μ. και «όσος επιπλέον χώρος χρειαστεί» (έναρξη διαδικασίας διαγωνισμού).
Προς αποκατάσταση της αλήθειας και άρσης των συνεπειών του άνω εγγράφου, ενημερώνουμε τους Κορίνθιους ως εξής:
1. Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κορινθίων δεν έχει εκδώσει απόφαση παραχώρησης της χρήσης του άνω χώρου στο Επιμελητήριο.
2. Μέχρι σήμερα δεν έχει υποβληθεί σχετικό νόμιμο αίτημα για μια τέτοια παραχώρηση από το Επιμελητήριο, συνοδευόμενο από τοπογραφικό σχέδιο και ακριβή τεχνική περιγραφή των υπό κατασκευή έργων, όπως απαιτεί ο νόμος.
3. Έχει εκδηλωθεί σχετικό ενδιαφέρον από το Επιμελητήριο, χωρίς όμως να έχει αρχίσει ακόμα την προβλεπόμενη διαδικασία.
4. Η νόμιμη διαδικασία προβλέπει την υποβολή από τους ενδιαφερομένους, μαζί με την αίτηση, του σχετικού τοπογραφικού διαγράμματος και της ακριβούς τεχνικής περιγραφής των υπό κατασκευή έργων, τη λήψη της προηγούμενης σύμφωνης γνώμης του Γ.Ε.Ν και του Υ.Ε.Ν., την έκδοση απόφασης του Δ.Σ. περί παραχώρησης, την έγκριση αυτής από τον Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και εν συνεχεία τη λήψη των αναγκαίων αδειών από τις συναρμόδιες υπηρεσίες που αφορούν στη διοργάνωση και την κατασκευή, όπως ορίζουν οι ειδικές διατάξεις (πολεοδομία, διεύθυνση εμπορίου, δήμος, τεχνικές υπηρεσίες, Υ.Ε.Ν.).
5. Πραγματικά, αδυνατούμε να κατανοήσουμε τη σκοπιμότητα που υποκρύπτει αυτή η επίσημη ανακοίνωση – ενημέρωση. Πολύ περισσότερο όταν όλοι γνωρίζουν (ή πρέπει να γνωρίζουν) τη χρονοβόρα και περίπλοκη διαδικασία της σχετικής παραχώρησης, η οποία περιλαμβάνει μια σειρά από εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις από συναρμόδιους φορείς, που χορηγούνται με πρωτοβουλία του ενδιαφερομένου. Κυρίως όμως, ενώ γνωρίζουν ότι η σχετική διαδικασία δεν έχει ακόμα αρχίσει.
6. Είναι αυτονόητο ότι, δεν επιθυμούμε να παρέμβουμε στα εσωτερικά του Επιμελητηρίου και πολύ περισσότερο στις σχέσεις του φορέα με τα μέλη του, αλλά δε δεχόμαστε να εμπλακούμε σε έριδες, προστριβές και σκοπιμότητες, από τις οποίες είναι πιθανόν να προκύψουν σοβαρά νομικά, οικονομικά και κυρίως ηθικά ζητήματα.
7. Θα πρέπει να καταστεί σαφές ότι, ο τρόπος που το Ταμείο ασκεί τις αρμοδιότητές του, διέπεται από την «Αρχή της Νομιμότητας» που καλύπτει όλη την δράση της Διοίκησης. Τα «άκρα νόμιμα όρια», μέσα στα οποία πρέπει να ασκηθεί η αρμοδιότητα αυτή, ώστε να είναι νόμιμη, καθορίζονται από την εξυπηρέτηση του Δημοσίου Συμφέροντος.
8. Το Επιμελητήριο έχει ήδη λάβει σχετική απάντηση, με την οποία, μεταξύ άλλων, ζητήθηκε να ενημερώσει τα μέλη του σχετικά με όλα τα ανωτέρω.

Η ενόχληση Παππά από τα παραπάνω είναι ξεκάθαρη και τα ερωτήματα που προκύπτουν για τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Κορινθίας τεράστια;
Ξέχασε ο πάντα τυπικός και σε όλα του νόμιμος Β.Νανόπουλος να αποστείλει αιτημα για την παραχώρηση του χώρου στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο;
Δεν γνώριζε πως πρέπει να γίνει τέτοιο αίτημα;
Θεωρούσε – για δικούς του λόγους αν και πολλά ακούγονται- πως ο Αντώνης Παππάς δεν θα του δημιουργούσε εμπόδια τουναντίον θα τον διευκόλυνε;

Οι απαντήσεις αναμένονται με ιδιαίτερα μεγάλο ενδιαφέρον για να δημοσιευτούν!